Home Định Nghĩa Cước Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

Cước Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

Cước Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

Cước vận chuyển tiếng Anh gọi là freight
Định nghĩa về Cước vận chuyển bạn nên biết:
Giá thành, Bảo hiểm và Cước là một thuật ngữ chuyên ngành trong thương mại quốc tế được viết tắt là CIF (tiếng Anh: Cost, Insurance and Freight) được sử dụng rộng rãi trong các hợp đồng mua bán trong thương mại quốc tế khi người ta sử dụng phương thức vận tải biển.
CIF là một thuật ngữ thương mại quốc tế (xem bài Incoterm). Điều khoản này thường nằm trong điều khoản Giá cả trong hợp đồng ngoại thương (UNIT PRICE). ví dụ: USD 2000/MT, CIF Ho Chi Minh City port, incoterms 2000.
Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Cước vận chuyển tiếng Anh là gì?.