Home Định Nghĩa Công ước tiếng Anh là gì

Công ước tiếng Anh là gì

Công ước tiếng Anh là gì

Công ước tiếng Anh là convention hay covenant.
Công ước là văn bản ghi rõ những việc cần tuân theo và những điều bị cấm thi hành. Công ước hay công ước quốc tế thường do một nhóm nước thỏa thuận và cùng cam kết thực hiện, từ đó tạo ra tiếng nói chung, thống nhất về hành động và hợp tác trong các nước thành viên.
Một số công ước Việt Nam đã tham gia:

 • Công ước Chicago về hàng không dân dụng quốc tế
 • Công ước liên quan đến Bảo vệ các di sản văn hóa và tự nhiên
 • Công ước của Liên Hợp Quốc về sự đổi môi trường
 • Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển

Một số từ vựng liên quan đến công ước trong tiếng Anh:

 • Quyết định (tiếng Anh là decision)
 • Nghị định (tiếng Anh là decree)
 • Pháp lệnh (tiếng Anh là ordinance)
 • Thông tư (tiếng Anh là circular)
 • Nghị quyết (tiếng Anh là resolution)
 • Chỉ thị (tiếng Anh là directive)
 • Dự luật (tiếng Anh là bill)
 • Bộ luật (tiếng Anh là code (of law))
 • Đạo luật, sắc lệnh, định ước (tiếng Anh là act)
 • Điều khoản và điều kiện (tiếng Anh là terms and conditions)
 • Điều/Điều khoản (tiếng Anh là article)
 • Điểm (tiếng Anh là item/point)
 • Khoản (tiếng Anh là paragraph)
 • Ủy ban Liên hợp (tiếng Anh là Joint Committee)