Home Định Nghĩa Công Ty Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

Công Ty Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

Công Ty Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

Công ty vận chuyển tiếng Anh gọi là Shipping company
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Công ty vận chuyển có thể bạn quan tâm:

  • Cargo insurance policy: đơn bảo hiểm hàng hóa
  • Cargo receipt: Biên bản giao nhận hàng
  • Commercial invoice: hóa đơn thương mại
  • Consular Invoice: Hóa đơn lãnh sự
  • Certified Invoice: Hóa đơn xác nhận
  • Certificate of fumigation: chứng thư hun trùng
  • Certificate of phytosanitary: chứng thư kiểm dịch thực vật
  • Change in Tariff classification: chuyển đổi mã số hàng hóa
  • Certificate of quantity: chứng nhận số lượng
  • Certificate of weight: chứng nhận trọng lượng hàng

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Công ty vận chuyển tiếng Anh là gì?.