Công thức tính thuế TNCN từ tiền công, tiền lương mới nhất

0
1658
Công thức tính thuế TNCN

Công thức tính thuế TNCN từ tiền công, tiền lương theo quy định hiện nay quy định như thế nào? Thuế TNCN là thuế trực thu, được tính dựa trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ đi các thu nhập miễn thuế và khoản được giảm trừ gia cảnh. Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được xác định bằng các công thức như sau:

Đối với cá nhân cư trú

Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Thuế thu nhập cá nhân

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

Các khoản giảm trừ

 

Thu nhập chịu thuế

=

Tổng thu nhập

Các khoản thu nhập được miễn thuế

Phương pháp tính thuế lũy tiến cho từng phần được cụ thể hóa theo Biểu tính thuế rút gọn như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1Đến 5 triệu đồng (trđ)5%0 trđ + 5% TNTT5% TNTT
2Trên 5 trđ đến 10 trđ10%0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ10% TNTT – 0,25 trđ
3Trên 10 trđ đến 18 trđ15%0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ15% TNTT – 0,75 trđ
4Trên 18 trđ đến 32 trđ20%1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ20% TNTT – 1,65 trđ
5Trên 32 trđ đến 52 trđ25%4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ25% TNTT – 3,25 trđ
6Trên 52 trđ đến 80 trđ30%9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ30 % TNTT – 5,85 trđ
7Trên 80 trđ35%18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ35% TNTT – 9,85 trđ

Ví dụ minh họa

Bà N ký hợp đồng lao động không thời hạn với Công ty T có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng 01/2019 như sau:

  • Lương thực tế: 30 triệu
  • Bà đóng bảo hiểm (BHXH 8%, BHYT 1,5% và BHTN 1%) trên mức lương 20 triệu
  • Bà không có người phụ thuộc

Thuế thu nhập cá nhân của bà N trong tháng 01/2019 được tính theo công thức tính thuế TNCN như sau:

  • Thu nhập chịu thuế = 30 triệu (không có khoản thu nhập được miễn thuế)
  • Bà N được giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu
  • Bà N đóng bảo hiểm bắt buộc = 20 triệu * (8% + 1,5% + 1%) = 2.1 triệu
  • Tổng khoản giảm trừ = 9 triệu + 2.1 triệu = 11.1 triệu
  • Thu nhập tính thuế = 30 triệu – 11.1 triệu = 18.9 triệu
  • Thuế thu nhập cá nhân = 1.95 triệu + [20% * (18.9 triệu – 18 triệu)] = 2.13 triệu

Hoặc Thuế thu nhập cá nhân = 20% * 18.9 triệu – 1.65 triệu = 2.13 triệu.
Vậy tháng 1/2019 bà N phải đóng thuế TNCN là 2,13 triệu đồng.
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm doanh nghiệp trả lương cho người nộp thuế.
Riêng thời điểm xác định về thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy là ở thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm và công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Trường hợp cá nhân không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng

Cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì công thức tính thuế thu nhập cá nhân:

Thuế thu nhập cá nhân

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 10%

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Đối với cá nhân không cư trú

Thuế thu nhập cá nhân

=

Thu nhập chịu thuếxThuế suất 20%

Thu nhập chịu thuế được xác định cho công việc “Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân”.

Trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam

=

Số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam

x

Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)

+

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

Tổng số ngày làm việc trong năm

Trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam

=

Số ngày có mặt ở Việt Nam

x

Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)

+

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

365 ngày

Trong đó:
Tổng số ngày làm việc trong năm được tính dựa theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao động của Việt Nam.
Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) có phát sinh tại Việt Nam nêu trên là các khoản lợi ích khác bằng tiền, thậm chí không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc do trả hộ cho người lao động.
XEM THÊM: Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Để biết chính xác được mức thuế TNCN mà chúng ta cần phải nộp, người lao động cần tìm hiểu về công thức tính thuế TNCN mà JES có đề cập ở trên. Hy vọng với bài chia sẻ ngắn này, có thể giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung này.

5/5 - (100 bình chọn)