Home Định Nghĩa Cơ quan tư pháp tiếng Anh là gì

Cơ quan tư pháp tiếng Anh là gì

Cơ quan tư pháp tiếng Anh là gì

Cơ quan tư pháp tiếng Anh là Judiciary.
Cơ quan tư pháp là cơ quan Nhà nước thực hiện quyền tư pháp – một trong ba quyền của quyền lực Nhà nước thống nhất.
Một số từ vựng liên quan đến cơ quan tư pháp trong tiếng Anh:

 • Cơ quan lập pháp (tiếng Anh là legislature)
 • Cơ quan hành pháp (tiếng Anh là executive)
 • Bộ Tư pháp (tiếng Anh là Ministry of Justice)
 • Tư pháp (tiếng Anh là judiciary)
 • Hành pháp (tiếng Anh là executive)
 • Hiến pháp (tiếng Anh là Constitution)
 • Luật Hiến pháp (tiếng Anh là Constitutional Law)
 • Hệ thống pháp luật (tiếng Anh là legal system)
 • Bộ luật (tiếng Anh là Code (of Law))
 • Dự thảo luật (tiếng Anh là bill hay proposition)
 • Ban hành luật (tiếng Anh là to pass/to enact a law)
 • Thông qua luật (tiếng Anh là to pass/to approve a law)
 • Lần ban hành (tiếng Anh là time of issue)