Cơ quan hành pháp tiếng Anh là gì

0
4816
Cơ quan hành pháp tiếng Anh là gì

Cơ quan hành pháp tiếng Anh là executive.
Cơ quan hành pháp là cơ quan thi hành Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội ban hành. Ngoài ra, cơ quan hành pháp cũng đồng thời thực hiện chức năng hành chính Nhà nước và là một cơ quan hành chính của Nhà nước.
Một số từ vựng liên quan đến cơ quan hành pháp trong tiếng Anh:

 • Cơ quan lập pháp (tiếng Anh là legislature)
 • Hiến pháp (tiếng Anh là Constitution)
 • Luật Hiến pháp (tiếng Anh là Constitutional Law)
 • Hệ thống pháp luật (tiếng Anh là legal system)
 • Bộ luật (tiếng Anh là Code (of Law))
 • Dự thảo luật (tiếng Anh là bill hay proposition)
 • Ban hành luật (tiếng Anh là to pass/enact a law)
 • Luật hiện hành (tiếng Anh là substantive law)
 • Bộ tư pháp (tiếng Anh là Ministry of Justice)
 • Hành pháp (tiếng Anh là executive)
 • Tư pháp (tiếng Anh là judiciary)
5/5 - (100 bình chọn)