Chuyển Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

0
1663

Chuyển văn phòng tiếng Anh gọi là moving office
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Chuyển văn phòng có thể bạn quan tâm:

 • Salary: Lương tháng
 • Wages: Lương tuần
 • Pension scheme / pension plan: Chế độ lương hưu / Kế hoạch lương hưu
 • Health insurance: Bảo hiểm y tế
 • Holiday entitlement: Chế độ ngày nghỉ được hưởng
 • Sick pay: Tiền lương ngày ốm
 • Holiday pay: Tiền lương ngày nghỉ
 • Leaving date: Ngày nghỉ việc
 • Working hours: Giờ làm việc
 • Maternity leave: Nghỉ thai sản
 • Promotion: Thăng chức
 • Salary increase: Tăng lương
 • Training scheme: Chế độ tập huấn
 • Part-time education: Đào tạo bán thời gian

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Chuyển văn phòng tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)