Chuyển Kho Tiếng Anh Là Gì?

0
3176

Chuyển kho tiếng Anh gọi là transfer warehouse
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Chuyển kho có thể bạn quan tâm:

 • Việc bốc dỡ (hàng): Stevedoring
 • Việc gom hàng: Consolidation or Groupage
 • Phí lưu kho: Detention (DET)
 • Phí lưu bãi: Demurrage (DEM) / Storage Charge
 • Phiếu thu: Cash receipt
 • Nhập kho: Goods receipt
 • Xuất kho: Goods Issue
 • Báo cáo tồn kho: Inventory report
 • Nhập hàng lên hệ thống: Post Goods Receipt
 • Lệnh giao hàng: Delivery Order D/O
 • Thẻ kho: Warehouse card
 • Nhà kho: Warehouse
 • Thủ kho: Stockkeeper / storekeeper

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Chuyển kho tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)