Home Học tiếng Anh Từ điển Chuyên gia tư vấn tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Chuyên gia tư vấn tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

“Chuyên gia tư vấn” trong tiếng Anh được gọi là “Counsellor”.
Chuyên gia tư vấn là người có chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng trong một lĩnh vực cụ thể, cung cấp thông tin và hướng dẫn chuyên nghiệp để hỗ trợ quyết định và giải quyết vấn đề.
Phiên âm cách đọc Counsellor
– Phiên âm UK /ˈkaʊn.səl.ər/
– Phiên âm US /ˈkaʊn.səl.ɚ/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Chuyên gia tư vấn”

  • Consultant: /kənˈsʌltənt/ – Chuyên gia tư vấn.
  • Advisor: /ədˈvaɪzər/ – Người tư vấn.
  • Expert: /ˈɛkspərt/ – Chuyên gia.
  • Counselor: /ˈkaʊnsələr/ – Người tư vấn, chuyên viên tư vấn.
  • Specialist: /ˈspɛʃəlɪst/ – Chuyên viên, chuyên gia.
  • Analyst: /ˈænəlɪst/ – Nhà phân tích.
  • Advisory Team: /ədˈvaɪzəri tim/ – Đội ngũ tư vấn.
  • Professional Consultant: /prəˈfɛʃənl kənˈsʌltənt/ – Chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp.
  • Industry Expert: /ˈɪndəstri ˈɛkspərt/ – Chuyên gia ngành công nghiệp.
  • Policy Advisor: /ˈpɒlɪsi ədˈvaɪzər/ – Người tư vấn chính sách.

6 Câu có chứa từ “Chuyên gia tư vấn” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. The school counsellor provides support and guidance to students.
-> Chuyên gia tư vấn trường cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho học sinh.

2. Employees can seek assistance from the company’s counsellor for workplace issues.
-> Nhân viên có thể tìm sự giúp đỡ từ chuyên gia tư vấn của công ty về các vấn đề tại nơi làm việc.

3. The marriage counsellor helps couples navigate challenges in their relationship.
-> Chuyên gia tư vấn hôn nhân giúp các cặp đôi vượt qua những thách thức trong mối quan hệ của họ.

4. A grief counsellor supports individuals coping with the loss of a loved one.
-> Chuyên gia tư vấn tang thương hỗ trợ những người đang đối mặt với sự mất mát của người thân yêu.

5. The university counsellor assists students with academic and personal concerns.
-> Chuyên gia tư vấn trường đại học hỗ trợ sinh viên với các vấn đề học tập và cá nhân.

6. Counsellors play a crucial role in helping people overcome addiction.
-> Chuyên gia tư vấn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người ta vượt qua sự nghiện.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Chuyên gia tư vấn” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM