Chuyển Đến Nhà Mới Tiếng Anh Là Gì?

0
2003

Chuyển đến nhà mới tiếng Anh gọi là moved to a new home
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Chuyển đến nhà mới có thể bạn quan tâm:

 • Emigration: sự di trú
 • Transmigration: sự di cư
 • To immigrate: sự nhập cư
 • Flit: di chuyển nhà
 • Resettle: tái định cư
 • Resettlement: sự tái định cư
 • Move new house : chuyển nhà mới.
 • Migrate : di cư
 • Movement : sự di chuyển
 • Travel : đi du lịch, du hành
 • Immigration: nhập cư
 • Departure: điểm khởi hành

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Chuyển đến nhà mới tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)