Home Chưa phân loại Chứng Viêm Màng Não Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chuẩn Nhất

Chứng Viêm Màng Não Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chuẩn Nhất

Trong Tiếng Anh, Chứng viêm màng não được gọi là Meningitis, có phiên âm cách đọc là /ˌmen.ɪnˈdʒaɪ.tɪs/ (UK); /ˌmen.ɪnˈdʒaɪ.t̬əs/ (US).

Chứng viêm màng não “Meningitis” là một tình trạng y tế mà màng não (màng ngoại cùng bao phủ não và tuỷ sống) trở nên sưng và viêm. Có nhiều nguyên nhân gây viêm màng não, bao gồm vi khuẩn, virus, nấm, hoặc các tác nhân khác như việc tự miễn dịch.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “chứng viêm màng não” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Meningitis: Viêm màng não.
 2. Cerebrospinal fluid (CSF): Dịch não tủy.
 3. Headache: Đau đầu.
 4. Stiff neck: Cổ cứng.
 5. Fever: Sốt.
 6. Photophobia: Nhạy sáng (đối với ánh sáng).
 7. Meningococcus: Vi khuẩn N. meningitidis.
 8. Viral meningitis: Viêm màng não do virus.
 9. Bacterial meningitis: Viêm màng não do vi khuẩn.
 10. Meningococcal vaccine: Vacxin chống viêm màng não cầu.

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Meningitis” với nghĩa là “chứng viêm màng não” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Meningitis can be caused by bacteria or viruses.
  => Chứng viêm màng não có thể do vi khuẩn hoặc virus gây ra.
 2. If you experience a stiff neck and severe headache, it could be a sign of meningitis.
  => Nếu bạn trải qua cổ cứng và đau đầu nặng, đó có thể là dấu hiệu của chứng viêm màng não.
 3. Vaccination is crucial for preventing meningitis outbreaks.
  => Tiêm phòng là quan trọng để ngăn chặn bùng phát chứng viêm màng não.
 4. Meningitis is an inflammation of the membranes surrounding the brain and spinal cord.
  => Chứng viêm màng não là sự viêm nhiễm của màng bao quanh não và tuỷ sống.
 5. Early diagnosis and treatment are essential for managing meningitis cases.
  => Chuẩn đoán và điều trị sớm là quan trọng để quản lý các trường hợp chứng viêm màng não.
 6. Bacterial meningitis is a serious and potentially life-threatening condition.
  => Chứng viêm màng não do vi khuẩn là một tình trạng nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng.
 7. Meningitis symptoms may include fever, vomiting, and sensitivity to light.
  => Triệu chứng của chứng viêm màng não có thể bao gồm sốt, nôn và nhạy cảm với ánh sáng.
 8. Viral meningitis is usually less severe than bacterial meningitis.
  => Chứng viêm màng não do virus thường ít nghiêm trọng hơn so với chứng viêm màng não do vi khuẩn.
 9. Seek medical attention immediately if you suspect you or someone else has meningitis.
  => Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ bạn hoặc ai đó có chứng viêm màng não.
 10. Meningitis is a medical emergency that requires prompt treatment to prevent complications and ensure the patient’s well-being.
  => Chứng viêm màng não là một tình trạng khẩn cấp y tế đòi hỏi sự điều trị nhanh chóng để ngăn chặn các biến chứng và đảm bảo sức khỏe của bệnh nhân.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM