Home Học tiếng Anh Từ điển Chứng khó tiêu tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Chứng khó tiêu tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “Chứng khó tiêu” được định nghĩa là “Indigestion” hoặc “Dyspepsia”.
Chứng khó tiêu là gây khó chịu cho dạ dày và tạo ra cảm giác quá no.
Phiên âm cách đọc: Indigestion /ɪn.dɪˈdʒes.tʃən/.
Phiên âm cách đọc: Dyspepsia /dɪsˈpep.si.ə/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến chứng khó tiêu.

 • Peptic Ulcer: Loét dạ dày
 • Gallstones /ɡɔlstoʊnz/: Sỏi mật
 • Constipation /ˌkɒnstɪˈpeɪʃən/: Táo bón
 • Diarrhea /ˌdaɪ.əˈriː.ə/: Tiêu chảy
 • Gastritis /ɡæsˈtraɪtɪs/:  Viêm niêm mạc dạ dày
 • Flatulence /ˈflætʃələns/: Đầy hơi

5 Câu có chứa từ Indigestion trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. I had a heavy meal last night, and now I’m suffering from indigestion.
  Tôi ăn một bữa nặng vào tối qua, và bây giờ tôi đang phải chịu đựng chứng khó tiêu.
 2. Certain lifestyle changes, such as eating smaller meals, can help alleviate indigestion.
  Một số thay đổi lối sống như ăn bữa ăn nhỏ có thể giúp giảm nhẹ chứng khó tiêu.
 3. Overeating can lead to indigestion and discomfort in the digestive system.
  Ăn quá nhiều có thể dẫn đến chứng khó tiêu và sự không thoải mái trong hệ thống tiêu hóa.
 4. Peppermint tea is often recommended as a natural remedy for indigestion.
  Trà bạc hà thường được khuyến khích là một phương pháp tự nhiên để điều trị chứng khó tiêu.
 5. If you have chronic indigestion , it’s important to see a doctor for proper diagnosis.
  Nếu bạn có chứng khó tiêu kéo dài, quan trọng là phải thăm bác sĩ để được chẩn đoán đúng.

Trên đây là bài viết của mình về chứng khó tiêu (Indigestion) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ chứng khó tiêu trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM