Home Học tiếng Anh Chủ thể hợp đồng tiếng Anh là gì?

Chủ thể hợp đồng tiếng Anh là gì?

Chủ thể hợp đồng tiếng Anh là gì?

Trong lĩnh vực kinh doanh có rất nhiều từ vựng chuyên ngành mà có thể bạn chưa tìm hiểu hết được. Chủ thể hợp đồng là một trong những từ vựng đó. Hãy cùng JES tìm hiểu về định nghĩa, cách phát âm và cách sử dụng của chủ thể hợp đồng.
Đầu tiên là cách phát âm, định nghĩa của từ chủ thể hợp đồng:

Tiếng Anh Phát âm
Chủ thể hợp đồng contract subject /ˈkɒntrækt ˈsʌbʤɪkt/

Từ contract subject trong tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ có chung cách phát âm. Hi vọng với những kiến thức mà JES cung cấp, bạn sẽ mở rộng được vốn từ vựng của mình.