Home Học tiếng Anh Từ điển Chống đẩy tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Chống đẩy tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh ” Chống đẩy ” là “push-up

Chống đẩy là một bài tập thể dục thông thường được thực hiện bằng cách nâng cao và hạ thấp cơ thể trong tư thế nằm sấp bằng cách sử dụng cánh tay, rất hiệu quả để tăng cường sức mạnh cơ bắp ở ngực và cánh tay.

Phiên âm cách đọcpush-up(noun ):

 1. Theo UK: /ˈpʊʃ.ʌp/
 2. Theo US: /ˈpʊʃ.ʌp/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Chống đẩy

 • Upper body strength /ˈʌpər ˈbɒdi strɛŋθ/ : Sức mạnh phần trên cơ thể
 • Repetition /ˌrɛpɪˈtɪʃən/ : Lặp lại
 • Form /fɔrm/ : Tư duy, cách thực hiện
 • Muscle endurance /ˈmʌsl ɪnˈdʊrəns/ : Sức bền cơ bắp
 • Core strength /kɔr strɛŋθ/ : Sức mạnh cơ lõi
 • Variation /ˌvɛriˈeɪʃən/ : Biến thể, sự biến đổi
 • Challenge /ˈʧælɪndʒ/ : Thách thức

8 câu có chứa từpush-up với nghĩa là Chống đẩy được dịch ra tiếng Việt.

 1. He includes push-ups as part of his daily fitness routine to strengthen his upper body.

  => Anh ấy thường xuyên thực hiện chống đẩy như một phần của chế độ tập luyện hàng ngày để tăng cường cơ phần trên cơ thể.

 2. During the workout, she challenged herself to do 50 push-ups in a row.

  => Trong buổi tập, cô ấy thách thức bản thân làm 50 lần chống đẩy liên tục.

 3. The fitness instructor demonstrated the correct form for performing push-ups.

  => HLV thể dục đã hướng dẫn cách thực hiện chống đẩy đúng.

 4. Beginners often start with modified push-ups before progressing to the standard ones.

  => Người mới bắt đầu thường bắt đầu với chống đẩy sửa đổi trước khi chuyển sang chống đẩy tiêu chuẩn.

 5. Incorporating push-ups into your workout routine is an effective way to build upper body strength.

  => Việc tích hợp chống đẩy vào chế độ tập luyện của bạn là cách hiệu quả để xây dựng sức mạnh phần trên cơ thể.

 6. He set a personal goal to increase his push-up count each week.

  => Anh ấy đặt một mục tiêu cá nhân là tăng số lần chống đẩy hàng tuần của mình.

 7. The military incorporates push-ups as a fundamental exercise in their training programs.

  => Quân đội tích hợp chống đẩy như một bài tập cơ bản trong các chương trình huấn luyện của họ.

 8. Doing push-ups regularly not only builds strength but also improves muscle endurance.

  => Việc thực hiện chống đẩy đều đặn không chỉ xây dựng sức mạnh mà còn cải thiện sức bền cơ bắp.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “Chống đẩy “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới. 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM