Home Học tiếng Anh Chi phí xây dựng tiếng Anh là gì?

Chi phí xây dựng tiếng Anh là gì?

Chi phí xây dựng tiếng Anh là gì?

Một trong những từ vựng khá thông dụng trong lĩnh vực xây dựng mà những người học tiếng Anh không nên bỏ qua là chi phí xây dựng. Hiểu được điều đó nên JES đã phân tích cũng như tổng hợp định nghĩa, cách phát âm của từ này.
Dưới đây là định nghĩa, và cách phát âm của từ chi phí xây dựng trong tiếng anh. Với cách phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ ta có hai cách đọc khác nhau:

Tiếng Anh Phiên âm Anh-Anh Phiên âm Anh-Mỹ
Chi phí xây dựng Construction costs /kənˈstrʌk.ʃən kɒst/ /kənˈstrʌk.ʃən kɑːst/

Hi vọng với những kiến thức mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp được bạn.