Chỉ định thầu rút gọn theo quy trình đúng quy định nhất

0
3864
Chỉ định thầu rút gọn

Chỉ định thầu rút gọn được áp dụng đối với các gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC. Việc chỉ định thầu rút gọn nhằm tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hay để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề. Vậy quy trình chỉ định thầu rút gọn được tiến hành như thế nào? Bạn đọc hãy cùng JES tham khảo bài viết sau.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Đối với gói thầu áp dụng hạn mức chỉ định thầu

Những gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu khi tiến hành chỉ định thầu rút gọn cần chú ý thực hiện theo những quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:
Bước 1: Chuẩn bị, gửi dự thảo hợp đồng
Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và dự toán được duyệt để chuẩn bị, gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi và nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện và chất lượng công việc cần đạt được cũng như giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác.
Bước 2: Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng
Trên cơ sở dự thảo hợp đồng thì bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu rút gọn tiến hành thương thảo để hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, và tiến hành ký kết hợp đồng.
Bước 3:Ký kết hợp đồng
Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và biên bản thương thảo hợp đồng, và các tài liệu liên quan khác kèm theo.
Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng theo đúng quy định.

Đối với gói thầu gói thầu cấp thiết thực hiện

Cụ thể hơn đối với gói thầu cấp thiết được thực hiện chính là trường hợp quy định định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013. Trừ các gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước.
Gói thầu áp dụng
Bao gồm:

 • Gói thầu cần triển khai ngay nhằm tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc không để ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề;
 • Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư và thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách.
 • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hay để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng;

Quy trình thực hiện
Quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về việc thực hiện chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu trên như sau:
Bước 1: Chủ đầu tư hay cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xem xét, lựa chọn nhà thầu đáp ứng đủ các điều kiện đưa ra
Bước 2: Trong vòng 15 ngày các bên phải chuẩn bị, và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu (dự thảo bao gồm bắt buộc nội dung: phạm vi và nội dung công việc cần thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, thời gian thực hiện và giá trị tương ứng để thương thảo và hoàn thiện hợp đồng), các bên thương thảo chi tiết về nội dung hợp đồng.
Bước 3: Chủ đầu tư hay cơ quan trực tiếp quản lý gói thầu phê duyệt kết quả, đồng thời ký kết hợp đồng chính thức với bên được chỉ định.
Bước 4: Các bên tiến hành thực hiện, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Điều kiện chỉ định thầu rút gọn

 • Được quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC
 • Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
 • Có thời gian thực hiện chỉ định thầu rút gọn kể từ ngày hồ sơ được phê duyệt yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày. Trường hợp gói thầu có quy mô lớn và phức tạp không quá 90 ngày
 • Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu bắt buộc phải có tên trong cơ sở dữ liệu về các nhà thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định nhà thầu

Trong một số trường hợp luật định thì các gói thầu có thể áp dụng lựa chọn hình thức nhà thầu là chỉ định thầu. Cụ thể bao gồm:

 • Nhu cầu cấp bách triển khai gói thầu để đáp ứng mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia và hải đảo.
 • Khi có sự cố bất khả kháng hay nhằm đảm bảo bí mật nhà nước nên cần phải thực hiện ngay gói thầu để xử lý kịp thời hay khắc phục hậu quả. Thực hiện gói thầu để kịp thời tránh gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng, tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hay tránh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; mua thuốc, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng, cũng như chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách.
 • Do phải đảm bảo tính tương thích về công nghệ nên bắt buộc lựa chọn chính nhà thầu đã thực hiện trước đó. Nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn. Hay để mua sắm hàng hóa mà không thể lựa chọn nhà thầu nào khác. Các gói thầu vì mục đích thử nghiệm và nghiên cứu; gói thầu để mua bản quyền sở hữu trí tuệ.
 • Gói thầu được chỉ định thầu rút gọn cho tác giả thiết kế kiến trúc công trình có đầy đủ điều kiện năng lực theo luật định được tuyển chọn hay trúng tuyển để cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng. Gói thầu để thi công mà từ giai đoạn sáng tác đến thi công đều gắn chặt với quyền tác giả và áp dụng với những công trình xây dựng tượng đài, phù điêu và tranh hoàng tráng, tác phẩm nghệ thuật.
 • Chỉ định một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý nhằm thực hiện gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, rà phá bom, mìn và vật nổ để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng.
 • Để giá gói thầu nằm trong hạn mức mà Chính phủ cho phép, phù hợp với điều kiện kinh tế và xã hội tại thời điểm thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ công.

Việc đưa ra các hình thức chỉ định thầu khi các gói thầu thuộc một trong các trường hợp trên. Trong một số trường hợp phải đáp ứng thêm điều kiện như thu xếp vốn phù hợp và đáp ứng được tiến độ thực hiện gói thầu. Có quyết định đầu tư hay có dự toán hoặc có kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt. Trong cơ sở dữ liệu của  nhà thầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đấu thầu bắt buộc có tên nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu. Việc chỉ định thầu chỉ được thực hiện trong thời hạn luật định từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký hợp đồng.
XEM THÊM: Mẫu hợp đồng thi công xây dựng được sử dụng phổ biến nhất

Hạn mức của hình thức chỉ định thầu rút gọn

Hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP từ ngày 26/06/2014 của Chính phủ. Đã quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về việc lựa chọn nhà thầu. Theo đó, các gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm: Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công. Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công. Và không quá 100 triệu đồng đối với các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Tóm lại vấn đề ” Chỉ định thầu rút gọn”

Với những quy định, cũng như là quy trình tiến hành chỉ định thầu rút gọn. Đi kèm là những trường hợp được áp dụng chỉ định thầu rút gọn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5/5 - (100 bình chọn)