Home Học tiếng Anh Từ điển Chế độ luyện tập tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn

Chế độ luyện tập tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn

Trong tiếng anh “Chế độ luyện tập” là “workout routine

Chế độ luyện tập là một kế hoạch hoặc chương trình thiết kế để đạt được mục tiêu tập luyện cụ thể. Nó bao gồm các yếu tố như loại hoạt động vận động, cường độ, thời gian và tần suất.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Chế độ luyện tập

 • Training /ˈtreɪnɪŋ/ : Huấn luyện, luyện tập
 • Routine /ruˈtiːn/ : Chế độ, lịch trình luyện tập
 • Intensity /ɪnˈtɛnsəti/ : Cường độ
 • Warm-up /wɔrmʌp/ : Bài tập khởi động
 • Cool down /kul daʊn/ : Bài tập dưỡng nhiệt
 • Stretching /ˈstrɛtʃɪŋ/ : Bài tập duỗi cơ
 • Cardiovascular /ˌkɑrdioʊˈvæskjələr/ : Liên quan đến tim mạch
 • Strength training /strɛŋθ ˈtreɪnɪŋ/ : Luyện tập sức mạnh
 • Flexibility /ˌflɛksəˈbɪləti/ : Linh hoạt, sự linh hoạt cơ bắp
 • Interval training /ˈɪntəvəl ˈtreɪnɪŋ/ : Luyện tập theo chu kỳ

5 câu có chứa từworkout routine với nghĩa là “ Chế độ luyện tập ” được dịch ra tiếng Việt.

 1. She follows a strict workout routine, dedicating specific days to different muscle groups.

  => Cô ấy tuân thủ một chế độ luyện tập nghiêm ngặt, dành các ngày cụ thể cho các nhóm cơ khác nhau.

 2. Changing your workout routine regularly helps prevent boredom and keeps your body challenged.

  => Việc thay đổi chế độ luyện tập thường xuyên giúp ngăn chặn sự chán chường và giữ cho cơ thể luôn đối mặt với thách thức.

 3. Beginners should start with a simple workout routine and gradually increase the intensity over time.

  => Người mới bắt đầu nên bắt đầu với một chế độ luyện tập đơn giản và dần dần tăng cường cường độ theo thời gian.

 4. Incorporating flexibility exercises into your workout routine can enhance overall mobility.

  => Việc tích hợp bài tập linh hoạt vào chế độ luyện tập của bạn có thể nâng cao khả năng di chuyển tổng thể.

 5. Professional athletes often follow a rigorous workout routine to maintain peak performance.

  => Các vận động viên chuyên nghiệp thường tuân thủ một chế độ luyện tập nghiêm ngặt để duy trì hiệu suất cao nhất.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “Chế độ luyện tập “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM