Home Học tiếng Anh Từ điển Chế độ làm việc tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Chế độ làm việc tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng anh ” chế độ làm việc ” là “working mode” 

Chế độ làm việc thường được hiểu là cách tổ chức và quy định thời gian, nhiệm vụ, và các quy tắc liên quan đến công việc trong một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ sở làm việc.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chế độ làm việc

 • Schedule /ˈʃɛdjuːl/ : Lịch trình làm việc
 • Routine /ruːˈtiːn/ : Lịch trình hàng ngày, thói quen làm việc
 • Flextime /ˈflɛkstaɪm/ : Giờ làm việc linh hoạt
 • Telecommuting /ˈtɛlɪˌkɑːmjutɪŋ/ : Làm việc từ xa
 • Overtime /ˈoʊvərˌtaɪm/ : Làm thêm giờ
 • Deadline /ˈdɛdlaɪn/ : Hạn chót
 • Shift work /ʃɪft wɜrk/ : Làm việc theo ca
 • Remote work /rɪˈmoʊt wɜrk/ : Làm việc từ xa
 • Break time /breɪk taɪm/ : Thời gian nghỉ
 • Sabbatical /səˈbætɪkl/ : Nghỉ phép kéo dài, thời gian nghỉ sabbatical

5 câu có chứa từworking mode với nghĩa là chế độ làm việc được dịch ra tiếng Việt.

 1. It’s important to switch to a focused working mode when handling complex tasks.

  => Quan trọng khi chuyển sang chế độ làm việc tập trung khi xử lý các nhiệm vụ phức tạp.

 2. Our team operates in a collaborative working mode to enhance efficiency and creativity.

  => Đội của chúng tôi hoạt động trong chế độ làm việc cộng tác để nâng cao hiệu suất và sự sáng tạo.

 3. During peak seasons, employees often adopt an extended working mode to meet demands.

  => Trong mùa cao điểm, nhân viên thường áp dụng chế độ làm việc kéo dài để đáp ứng yêu cầu.

 4. The company encourages a flexible working mode, allowing employees to choose their preferred hours.

  => Công ty khuyến khích chế độ làm việc linh hoạt, cho phép nhân viên chọn giờ làm việc theo ý muốn.

 5. Remote employees need to establish a disciplined working mode to maintain productivity.

  => Nhân viên làm việc từ xa cần xây dựng một chế độ làm việc có kỷ luật để duy trì hiệu suất làm việc

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “ chế độ làm việc  “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới. 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM