Home Học tiếng Anh Từ điển Chảy máu chất xám tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Chảy máu chất xám tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “chảy máu chất xám” được định nghĩa là “Brain drain” hoặc “Human capital flight”.
Chảy máu chất xám là một thuật ngữ tiếng lóng chỉ sự di cư hoặc di cư đáng kể của các cá nhân.
Phiên âm cách đọc: Brain drain là /ˈbreɪn ˌdreɪn/.
Phiên âm cách đọc: Human capital flight là /ˈhjuː.mən ˈkæpɪ.təl flaɪt/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến chảy máu chất xám.

 • Exodus of talent: Di cư nhân tài
 • Brain gain: Thu hút chất xám
 • Brain circulation: Vòng quay chất xám
 • Emigrate: Di cư
 • Knowledge Migration: Di cư kiến thức

3 Câu có chứa từ Brain drain trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. The country is experiencing a significant brain drain as many skilled professionals are leaving for better opportunities abroad.
  →Đất nước này đang trải qua tình trạng chảy máu chất xám đáng kể khi nhiều chuyên gia lành nghề đang rời đi để tìm những cơ hội tốt hơn ở nước ngoài.
 2. The government is implementing policies to address the issue of brain drain and retain talented individuals within the country.
  →Chính phủ đang thực hiện các chính sách nhằm giải quyết vấn đề chảy máu chất xám và giữ chân những cá nhân tài năng trong nước.
 3. Efforts are being made to reverse the brain drain trend by creating a more conducive environment for research and development.
  →Những nỗ lực đang được thực hiện nhằm đảo ngược xu hướng chảy máu chất xám bằng cách tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho nghiên cứu và phát triển.

Trên đây là bài viết của mình về chảy máu chất xám (Brain drain) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ chảy máu chất xám trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM