Home Định Nghĩa Châu chấu tiếng anh là gì – 1 số ví dụ

Châu chấu tiếng anh là gì – 1 số ví dụ

Châu chấu tiếng anh là gì – 1 số ví dụ

Châu chấu tiếng Anh là gì? Muốn giải đáp thắc mắc này thì theo dõi bài viết dưới đây của JES nhé!

Ý nghĩaVí dụ
Locustchâu chấuThe eighth plague was a large swarm of locusts.

Theo từ điển Oxford, không có sự khác biệt khi phát âm từ này dù là theo giọng Anh – Anh (BrE) hay Anh – Mỹ (NAmE), cụ thể như sau:

  • Locust: /ˈləʊkəst/

Dưới đây là một số ví dụ tham khảo giúp các bạn hiểu rõ hơn cách dùng và vị trí của từ trong câu:

  1. Locusts have a different kind of breathing system. (Châu chấu có nhiều loại hệ thống hô hấp khác nhau)
  2. Locusts were considered a delicacy by such ancient peoples as the Assyrians and the Ethiopians and are still eaten today by certain Bedouins and Yemenite Jews. (Châu chấu được xem là món ăn cao lương mỹ vị của những dân tộc xưa như A-si-ri và Ê-thi-ô-bi. Ngày nay, dân du mục sống ở bán đảo Ả Rập cũng ăn món này)
  3. The locusts have destroyed a lot of the crops. (Những con châu chấu đã phá hoại rất nhiều mùa màng)
  4. Massive swarms of locusts have been destroying farmland and threatening millions of lives. (Những đàn châu chấu khổng lồ đã và đang tàn phá đất canh tác và đe dọa tính mạng của hàng triệu người)
  5. During dry seasons, the groundwater level falls offering more loose soil for the locusts to reproduce. (Trong mùa khô, mực nước ngầm giảm xuống tạo điều kiện cho đất tơi xốp hơn cho châu chấu sinh sản)

Mong rằng phần thông tin cung cấp trong bài đủ để các bạn giải đáp câu hỏi châu chấu tiếng Anh là gì ở đầu bài.