Home Học tiếng Anh Từ điển Chất lượng cuộc sống tiếng anh là gì

Chất lượng cuộc sống tiếng anh là gì

Chất lượng cuộc sống tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “Quality of life.” Đây là một khái niệm đánh giá mức độ hạnh phúc, sự hài lòng, và trạng thái phúc lợi của một người hoặc cộng đồng trong một khoảng thời gian nhất định.

Phiên âm cho cụm từ “Quality of life”:

 • US: /ˈkwɑːləti əv laɪf/
 • UK: /ˈkwɒlɪti əv laɪf/

Chất lượng cuộc sống tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “Chất lượng cuộc sống” trong tiếng Anh:

 • Well-being: Sự khỏe mạnh và hạnh phúc
 • Prosperity: Thịnh vượng
 • Fulfillment: Sự đạt được, làm đầy đủ
 • Contentment: Sự bằng lòng, hài lòng
 • Comfort: Sự thoải mái, dễ chịu
 • Satisfaction: Sự hài lòng
 • Harmony: Sự hòa thuận, cân bằng
 • Abundance: Sự phong phú, dồi dào
 • Security: An ninh, sự an toàn
 • Joy: Niềm vui, hạnh phúc

Dưới đây là 4 câu ví dụ sử dụng từ vựng liên quan đến chủ đề “Chất lượng cuộc sống” trong tiếng Anh:

 1. Practicing mindfulness through meditation can significantly improve your mental health and emotional well-being.
  • Việc thực hành tâm thức thông qua thiền định có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tâm thần và sức khỏe tinh thần của bạn.
 2. Effective stress management techniques, such as deep breathing exercises, contribute to overall wellness.
  • Các kỹ thuật quản lý căng thẳng hiệu quả, như việc thực hiện bài tập thở sâu, góp phần vào sức khỏe tổng thể.
 3. Therapy and counseling play crucial roles in helping individuals build resilience and navigate challenges in their lives.
  • Việc thăm tâm lý trị liệu và tư vấn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dân xây dựng sức mạnh đề kháng và đối mặt với thách thức trong cuộc sống của họ.
 4. Establishing a strong mind-body connection is essential for holistic well-being, recognizing the interdependence of mental and physical health.
  • Việc xây dựng một liên kết mạnh mẽ giữa tâm thần và cơ thể là quan trọng cho sức khỏe toàn diện, nhận ra sự tương quan giữa sức khỏe tâm thần và sức khỏe cơ thể.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM