Chánh Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì?

0
1798
chánh văn phòng

Chánh văn phòng tiếng Anh gọi là chief of staff
Những nhiệm vụ cơ bản của chánh văn phòng bạn nên biết:

  • Tiếp nhận và thực hiện sự uỷ quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức
  • Quyết định những vấn đề cơ bản thuộc về chức năng
  • Phân công nhiệm vụ, công việc và kiểm tra, giám sát, quản lí các nhân viên trong văn phòng thuộc quyền mình phụ trách
  • Chịu trách nhiệm báo cáo trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức
  • Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?.

5/5 - (100 bình chọn)