Home Học tiếng Anh Từ điển Cấy ghép tiếng anh là gì

Cấy ghép tiếng anh là gì

Cấy ghép tiếng anh là gì? “Cấy ghép” trong tiếng Anh được dịch là “transplantation”.

Đây là quá trình di chuyển một cơ quan hoặc một phần của cơ quan từ một người đến người nhận để thay thế cơ quan bị hỏng hoặc không hoạt động đúng cách. <

Từ “transplantation” có thể được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /trænsplænˈteɪʃən/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /trænsplɑːnˈteɪʃən/

Cấy ghép tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “cấy ghép”:

 • Donor (Người hiến tặng): Người cung cấp cơ quan hoặc mô cho quá trình cấy ghép.
 • Recipient (Người nhận): Người nhận cơ quan hoặc mô từ người hiến tặng.
 • Organ Transplantation (Cấy ghép tạng): Quá trình chuyển giao cơ quan từ một người hoặc nguồn tài trợ đến người nhận.
 • Graft (Ghép): Cơ quan hoặc mô được chuyển giao trong quá trình cấy ghép.
 • Immunosuppression (Ứng phó miễn dịch): Sự kiểm soát hoặc làm giảm hoạt động của hệ thống miễn dịch để ngăn chặn phản kháng của cơ thể đối với cơ quan hoặc mô ghép.
 • Surgery (Phẫu thuật): Quá trình thực hiện phẫu thuật cấy ghép.
 • Tissue Compatibility (Tính tương thích của mô): Đặc điểm mô học phù hợp giữa người hiến tặng và người nhận.
 • Rejection (Từ chối): Tình trạng khi hệ thống miễn dịch từ chối và tấn công cơ quan hoặc mô ghép.
 • Postoperative Care (Chăm sóc sau phẫu thuật): Chuỗi các biện pháp chăm sóc y tế được thực hiện sau khi phẫu thuật cấy ghép kết thúc.
 • Recovery (Phục hồi): Quá trình hồi phục sức khỏe và chức năng sau khi phẫu thuật cấy ghép.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “cấy ghép” trong tiếng Anh:

 1. After the liver transplantation, the recipient experienced a significant improvement in overall health and vitality. =>Sau ca cấy ghép gan, người nhận trải qua sự cải thiện đáng kể về sức khỏe và năng lượng.
 2. The donor’s altruistic act of organ transplantation saved the life of the recipient who had been suffering from a severe liver disease. =>Hành động vô tư của người hiến tặng trong quá trình cấy ghép tạng đã cứu sống người nhận đang mắc một căn bệnh gan nặng.
 3. Immunocompromised patients undergoing organ transplantation require careful postoperative care to prevent graft rejection. =>Những bệnh nhân có hệ miễn dịch suy giảm tham gia vào quá trình cấy ghép tạng đòi hỏi sự chăm sóc sau phẫu thuật cẩn thận để ngăn chặn sự từ chối ghép.
 4. The success of tissue compatibility testing played a crucial role in determining the viability of the organ graft for transplantation. =>Sự thành công của việc kiểm tra tính tương thích của mô đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng sống sót của cơ quan được ghép cho quá trình cấy ghép.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM