Cập nhật mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới

0
1308
Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng được xem là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường và bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng, hoàn thành định mức lao động hay công việc đã thỏa thuận Trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc về quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 mới nhất.

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020

 • Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn theo Hợp đồng lao động.
 • Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được quy định của Bộ luật Lao động.
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn người lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nước thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định 90/2019/NĐ-CP).

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp tại Điều 3 Nghị định 90/2019, cụ thể:

 • Vùng I: Tăng từ 4.18 triệu đồng/tháng lên 4.42 triệu đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng);
 • Vùng II: Tăng từ 3.71 triệu đồng/tháng lên 3.92 triệu đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng);
 • Vùng III: Tăng từ 3.25 triệu đồng/tháng lên 3.43 triệu đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng);
 • Vùng IV: Tăng từ 2.92 triệu đồng/tháng lên 3.07 triệu đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng).

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng đã có sự thay đổi so với quy định cũ, nhằm bảo đảm cuộc sống cho người lao động.
Lưu ý: Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xoá bỏ hay cắt giảm chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm hay làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại.
Lương tối thiểu vùng

Thay đổi về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2020

 • Vùng I: Giữ nguyên
 • Vùng II: Tăng 11 địa bàn

Huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước từ vùng III lên vùng II.
Thành phố Bến Tre từ vùng IV lên vùng II, huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre từ vùng III lên vùng II.

 • Vùng III: Giảm 3 địa bàn

Bổ sung các địa bàn sau từ Vùng IV lên Vùng III thể hiện như sau:

 • Huyện Cẩm Khê của tỉnh Phú Thọ
 • Thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc và  Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An
 • Huyện Đông Sơn và Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hóa.
 • Các huyện Ba Tri, Bình Đại và Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến Tre
 • Vùng IV: Giảm 8 địa bàn

Thị xã Chí Linh (nay thành phố Chí Linh) từ vùng III xuống vùng IV
XEM THÊM:Lương cơ bản là gì? Khác gì với lương tối thiểu vùng?
Tóm lại vấn đề “Mức lương tối thiểu vùng”
Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận về mức lương. Hy vọng với bài viết trên đây, sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích nhất.

5/5 - (100 bình chọn)