Cập nhật 10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

0
1222
Miễn giấy phép xây dựng

Dưới đây, chúng tôi chia sẻ về 10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Bạn đọc nên tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

10 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

Được quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014, trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
a) Công trình bí mật nhà nước và công trình xây dựng khẩn cấp;
b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan thuộc Chính phủ và của tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch UBND các cấp có quyết định đầu tư;
c) Công trình xây dựng tạm dựa theo quy định tại Điều 131 của Luật này về miễn giấy phép xây dựng;
d) Công trình sửa chữa và cải tạo bên trong công trình hoặc công trình cải tạo, sửa chữa mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có các yêu cầu về quản lý kiến trúc theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nội dung sửa chữa và cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, cũng như không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình và phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng thời yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn phòng, chống cháy, nổ;
đ) Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng cần cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo hay công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;
e) Công trình xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành hoặc quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
g) Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về việc xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng những điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này về miễn giấy phép xây dựng;
h) Nhà ở riêng lẻ có quy mô từ dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết từ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
i) Công trình xây dựng cấp IV và nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô từ dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhà ở riêng lẻ ở hải đảo, miền núi thuộc khu vực không có quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị; trừ công trình và nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn và khu di tích lịch sử – văn hóa;
k) Chủ đầu tư xây dựng công trình được quy định tại các điểm b, e, g, h, i khoản này, trừ nhà ở riêng lẻ có quy định tại điểm i khoản này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, có kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng dựa theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về việc xây dựng tại địa phương để quản lý.
Các chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo nhóm (3), (4), (5), (9) có trách nhiệm thông báo đúng thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi và lưu hồ sơ.
Thủ tục miễn giấy phép xây dựng

Thủ tục miễn giấy phép xây dựng

Các công trình được miễn giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014. Theo đó, chỉ trừ các trường hợp được miễn xin cấp Giấy phép xây dựng kể trên còn lại khi tiến hành xây dựng và cải tạo công trình chủ đầu tư đều phải xin Giấy phép trước khi bắt đầu khởi công công trình.
Trường hợp thuộc công trình được miễn xin cấp Giấy phép xây dựng thì không cần phải xin Giấy phép. Tuy nhiên chủ đầu có trách nhiệm thông báo về thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi và lưu hồ sơ.
XEM THÊM:Thủ tục xin giấy phép xây dựng theo quy định mới nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Miễn giấy phép xây dựng là một trong những quy định mà pháp luật Việt Nam có nêu rõ. Hy vọng với những chia sẻ này, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về nội dung này.

5/5 - (100 bình chọn)