Home Chưa phân loại Cạo Vôi Răng Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Cạo Vôi Răng Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Trong Tiếng Anh, Cạo vôi răng được gọi là Dental scaling, có phiên âm cách đọc là /ˈden.təl skeɪl/.

Cạo vôi răng “Dental scaling” là một quá trình nha khoa được thực hiện bởi bác sĩ nha khoa hoặc người chuyên nghiệp về nha khoa để loại bỏ mảng bám và mảng khoáng trên bề mặt răng và dưới nướu. Cạo vôi răng giúp giữ cho răng và nướu khỏe mạnh, ngăn chặn sự phát triển của bệnh nướu và các vấn đề nha khoa khác.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “cạo vôi răng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Dental Scaling: Cạo vôi răng
 2. Plaque: Mảng bám
 3. Tartar: Mảng khoáng
 4. Gingivitis: Viêm nướu
 5. Periodontal Disease: Bệnh nướu
 6. Oral Hygiene: Vệ sinh răng miệng
 7. Dentist: Bác sĩ nha khoa
 8. Gum Disease: Bệnh nướu
 9. Tooth Decay: Sâu răng
 10. Preventive Dentistry: Nha khoa phòng ngừa

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Dental scaling” với nghĩa là “cạo vôi răng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Regular dental scaling is essential for maintaining good oral health.
  => Cạo vôi răng thường xuyên là điều cần thiết để duy trì sức khỏe răng miệng tốt.
 2. The dentist recommended dental scaling to remove plaque and tartar buildup.
  => Bác sĩ nha khoa khuyến nghị cạo vôi răng để loại bỏ mảng bám và mảng khoáng.
 3. Dental scaling is a common preventive measure to avoid gum diseases.
  => Cạo vôi răng là biện pháp phòng ngừa phổ biến để tránh bệnh nướu.
 4. People with sensitive gums may experience discomfort during dental scaling.
  => Những người có nướu nhạy cảm có thể cảm thấy không thoải mái khi cạo vôi răng.
 5. Proper oral hygiene, including dental scaling, contributes to fresh breath.
  => Vệ sinh răng miệng đúng cách, bao gồm cả cạo vôi răng, giúp duy trì hơi thở sảng khoái.
 6. Routine dental scaling helps prevent the development of cavities and tooth decay.
  => Cạo vôi răng định kỳ giúp ngăn chặn sự phát triển của sâu răng và mục răng.
 7. The dental hygienist specializes in performing thorough dental scaling procedures.
  => Nha sĩ chuyên nghiệp chuyên thực hiện các thủ tục cạo vôi răng cặn kẽ.
 8. After dental scaling, it is recommended to maintain good oral care habits at home.
  => Sau khi cạo vôi răng, nên duy trì các thói quen chăm sóc răng miệng tốt tại nhà.
 9. Some individuals may require more frequent dental scaling due to their oral health needs.
  => Một số người có thể cần cạo vôi răng thường xuyên hơn do nhu cầu về sức khỏe nướu và răng.
 10. Children may be introduced to dental scaling as part of their preventive dental care routine.
  => Trẻ em có thể được làm quen với việc cạo vôi răng như một phần của thói quen chăm sóc phòng ngừa răng miệng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM