Home Học tiếng Anh Căn hộ tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Căn hộ tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Căn hộ tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Một trong những từ vựng được khá nhiều người học tiếng anh sử dụng trong những đoạn hội thoại về nhà ở là căn hộ tiếng anh. Hãy cùng JES tìm hiểu về định nghĩa, cách phát âm cũng như cách dùng của từ này nhé.
Đầu tiên là cách phát âm cũng như định nghĩa của từ căn hộ:

Tiếng Anh Phiên âm
Căn hộ Apartment  /əˈpɑːt.mənt/

Với từ Apartment thì phiên âm tiếng Anh Anh và Anh Mỹ là giống nhau. Theo định nghĩa từ Cambridge thì Apartment là a set of rooms for living in, especially on one floor of a building tức là một tập hợp các phòng để ở, đặc biệt là trên một tầng của tòa nhà.
Vì Apartment được sử dụng như một danh từ trong tiếng anh nên dưới đây là ví dụ về cách dùng:

  • I’ll give you the keys to my apartment.

Dịch nghĩa Tiếng việt: Tôi sẽ đưa cho bạn chìa khóa căn hộ của tôi.

  • They have six luxury apartments for sale.

Dịch nghĩa Tiếng việt: Họ có sáu căn hộ cao cấp để bán.

  • a holiday apartment

Dịch nghĩa Tiếng việt: một căn hộ nghỉ dưỡng
Những thông tin trên JES hi vọng sẽ giúp ích cho bạn.