Home Định Nghĩa Cấm Đậu Xe Tiếng Anh Là Gì?

Cấm Đậu Xe Tiếng Anh Là Gì?

Cấm đậu xe tiếng Anh gọi là no parking
Các quy định về việc cấm đậu xe bạn nên biết:
Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT, biển báo cấm dừng và đỗ xe thuộc nhóm biển báo cấm có số hiệu P.130, được đặt tại các địa điểm cấm các phương tiện xe cơ giới dừng và đỗ xe.
Quy chuẩn 41:2019/BGTVT cũng quy định biển báo cấm dừng và đỗ xe có hiệu lực với tất cả các phương tiện xe cơ giới dừng và đỗ xe tại điểm có đặt biển báo, trừ các phương tiện được ưu tiên như: xe cứu hỏa, xe cứu thương,… làm nhiệm vụ (Điều 22 Luật Giao thông đường bộ).
Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Cấm đậu xe tiếng Anh là gì?.