Cách viết những mẫu tờ trình mới thông dụng nhất năm 2020

0
5211
Mẫu tờ trình

Mẫu tờ trình là loại văn bản được sử dụng rất nhiều trong cơ quan Nhà nước. Mẫu tờ trình sẽ nêu lên nội dung người viết muốn tường trình một hay nhiều nội dung. Hoặc trình bày sự việc có thể đã xảy ra. Cũng có thể là một đề xuất về công việc của cấp dưới  cho cấp trên nhằm xin ý kiến. Nhưng làm sao để soạn mẫu tờ trình đúng quy định? Hãy cũng JES tìm hiểu qua bài viết “Cách viết những mẫu tờ trình mới thông dụng nhất năm 2020” dưới đây.

Mẫu tờ trình xin phê duyệt thông dụng nhất

Mẫu tờ trình xin kinh phí và hỗ trợ chi phí mua sắm trang thiết bị mới

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………

Trường……………………………………………………

Số……../………………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………, ngày…..tháng….năm…..

MẪU TỜ TRÌNH

Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi – Phòng Giáo dục và Đào tạo……….

– Phòng Tài chính………..

– Chủ tịch UBND huyện……….

Căn cứ quyết định số …../QĐ-PGD&ĐT ngày…..tháng…..năm……. của trưởng phòng Phòng GD&ĐT ………. về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm ……………

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường ……………………………………………………

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học ……..-……….

Trường ……………………………. kính trình đến Phòng giáo dục và đào tạo huyện ……………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ………………… xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm …………………. thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự xem xét chấp thuận mẫu tờ trình của Phòng giáo dục và đào tạo huyện ………………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ………………..

                                                                                      Hiệu trưởng

Mẫu tờ trình hay dùng

Mẫu tờ trình điều động nhân viên

Số: ……/TT/NS/…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày…tháng….năm….

MẪU TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất

Kính gửiGIÁM ĐỐC CÔNG TY…………………………../PHÒNG NHÂN SỰ

 • Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc;
 • Căn cứ theo quy trình tuyển dụng của công ty, Phòng/Ban/Đơn vị:………………….đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí sau:
 

TT

 

Vị trí tuyển dụng

 

SL

Mô tả tóm tắt công việc Tiêu chuẩn ứng viên Mức lương dự kiến Đề xuất cán bộ PV chuyên môn T/gian cần NS  

Lý do bổ sung

 1
 2
 3
 4
 5
 6

 

Giám đốc

Duyệt

Phòng nhân sự

Xác nhận nhu cầu

Phụ trách

(Người đề xuất)

Người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Mẫu đơn đề nghị đúng chuẩn kèm theo những mẫu kiến nghị mới

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: ……../………. …………., ngày…..tháng….năm…..

MẪU TỜ TRÌNH
Đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất trường ……………..

        Kính gửi:

 

– Hội đồng nhân dân xã ………….

– Ủy ban nhân dân xã ……………….

Căn cứ thực tế tình hình cơ sở vật chất nhà trường;

Để đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất cho năm học ………..-………. và lộ trình từng bước tu sửa cơ sở vật chất để trường học chuẩn bị công nhận chuẩn Quốc gia.

Trường …………………… lập mẫu tờ trình này để báo cáo và đề nghị HĐND và UBND…………………. một số nội dung như sau:

1. Báo cáo hiện trạng tình hình cơ sở vật chất hiện nay:

STT Hiện trạng Hạng mục Ghi chú
1
2
3
4
5

2. Dự toán kinh phí cho các nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất theo hiện trạng là:

STT Hạng mục Nhu cầu Dự toán kinh phí Nguồn kinh phí
1
2
3
4
5

Tổng số dự toán kinh phí nâng cấp, sửa chữa, làm mới CSVC chuẩn bị cho năm học ……..-……. là: ……………….

Trong đó:

– Nguồn kinh phí chi thường xuyên và tiết kiệm chi của nhà trường là: ……………………….

– Nguồn kinh phí địa phương là: …………………………………………………………………………

– Dự kiến nguồn kinh phí vận động XHH từ phụ huynh là: ………………………………………..

Nội dung trong mẫu tờ trình:

3. Trường …………………………. đề nghị HĐND, UBND xã ………………………… quan tâm sửa chữa, nâng cấp, làm mới các hạng mục sau:

3.1 Đối với HĐND xã ………………….

– Đề nghị HĐND xã ………………. xem xét và ra nghị quyết cho phép vận động nguồn kinh phí xã hội giáo dục từ phụ huynh của học sinh năm học …….-…….. để thực hiện việc trang trí lớp và làm rèm cửa phòng học.

– Thời gian thực hiện và hoàn thành: …………………………………………………………………………………………………

– Dự kiến mức vận đồng là: ……………………………………………………………………………………………..

3.2 Đối với UBND xã …………….

– Với mẫu tờ trình này, Đề nghị UBND xã sửa chữa trần nhựa 5 phòng học và khu cầu thang, thay bản lề cửa sổ 10 phòng học, thay trấn song cửa sổ 4 phòng học và phòng chức năng, đóng mới bổ sung 2 bộ cửa sổ phòng học.

– Thời gian thực hiện và hoàn thành: ………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

 

Mẫu tờ trình mới nhất
Bố cục cơ bản của một mẫu tờ trình

Bạn muốn viết mẫu tờ trình đúng chuẩn thì đây là những điều bạn cần lưu ý:

 • Những kiến nghị, đề xuất đưa ra phải hợp lý.
 • Làm nổi bật lên những nhu cầu bức thiết cần trình cấp trên
 • Cần phân tích thực tế để làm rõ vấn đề muốn trình bày
 • Chủ đề xin cấp trên phê duyệt cần phải cụ thể, rõ ràng.

Tùy theo vấn đề cần trình bày mà mẫu tờ trình sẽ có bố cục khác nhau nhưng đây là những phần nhất định phải có trong một tờ trình:

Phần 1: Nêu lên lý do vì sao viết tờ trình

Phần 2: Trình bày vấn đề bạn cần trình, càng cụ thể càng tốt và cần sắp xếp theo thứ tự, có khoa học. Trong phần này bạn cũng cần phải nêu ra các phương án cũng như phân tích. Đồng thời chỉ ra phương án nào mang tính chất khả thi nhất.

Phần 3: Đưa ra những đề nghị của bạn với cấp trên.

Những lưu ý khi viết mẫu tờ trình

Để tránh những lỗi trong lúc soạn thảo mẫu tờ trình thì bạn đây là những lưu ý bạn cần chú ý:

 • Mẫu tờ trình cần phải nêu rõ được những lợi ích cũng như khó khăn, cản trở bạn gặp phải.
 • Đầu tiên, ở phần nêu lý do bạn cần phải viết giọng văn phù hợp, sao cho thể hiện đúng hoàn cảnh khách quan, cũng như nhu cầu.
 • Trong phần đề xuất: Giọng văn cần phải đảm bảo cụ thể, rõ ràng vì đây là phần thuyết phục. Chú ý không nên nói kiểu chung chung gây khó hiểu. Phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối dựa trên những thông số, thông tin đúng sự thật.
 • Những đề nghị được đưa ra phải xác đáng, văn phong lịch sự và đúng chuẩn mực. Ngoài ra, nội dung và ý kiến đề xuất phải có thể thực hiện được. Từ đó mà cấp trên sẽ dễ dàng duyệt cho bạn hơn.
 • Trong mẫu tờ trình, bạn cũng có thể đính kèm thêm phụ lục để minh họa cho những đề xuất bạn đưa ra.

Tóm lại vấn đề mẫu tờ trình

Các mẫu tờ trình vừa giới thiệu đến bạn đều có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Tất cả những lưu ý cần biết để bạn có thể soạn mẫu tờ trình đúng chuẩn cũng đã được chúng tôi cập nhật trong bài. Hy vọng, qua các thông tin này, bạn đã có thể tự soạn cho mình một mẫu sao cho hợp lý nhất.

LEAVE A REPLY