Cách viết mẫu đơn tố cáo, trình báo công an chuẩn nhất

0
5215
Đơn tố cáo

Bạn muốn được chỉ dẫn về cách viết đơn tố cáo? Khi bạn cần khiếu nại hay tố cáo ai đó nếu họ phạm tội, vi phạm luật pháp thì bạn có quyền sử dụng mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo. Nhằm gửi lên những tổ chức, cơ quan có thẩm quyền để đề nghị giải quyết. Vậy làm thế nào để sở hữu được mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo và cách viết chúng ra sao, hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay trong bài viết này bạn nhé.

Mẫu đơn tố cáo dùng chung cho nhiều trường hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi …………………………..)
Kính gửi: CÔNG AN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…………………………………………….…
VIỆN KIỂM SÁT …………………………………………………………………………
Họ và tên tôi: ……………………………….…… Sinh ngày: …………………….…………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………
Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh………….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………….……………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….
Tôi làm đơn tố cáo này và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:
Anh: ……………………………………………Sinh ngày: ………………………………………..……..
Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………….……………………………….
Ngày cấp: ………………………………………Nơi cấp: …………………………..…………………………….
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………….……………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………..…….
Vì anh ……………….. đã có hành vi ………………………………………………………………..
Sự việc cụ thể như sau:
……………………………………………………………………………………………….………………
Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.
Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)
Đơn tố cáo mới nhất 2020

Đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO
(Về hành vi lừa đảo của …………………..)
Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……………………………………..
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN …………………………..
Họ và tên tôi: ……………………….… Sinh ngày:……………..
Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….
Ngày cấp: …./…../20…….Nơi cấp: Công an tỉnh………….………………………………
Hộ khẩu thường trú: ………… (Ghi theo nơi cư trú ghi trên Sổ hộ khẩu của gia đình)
………………………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại:…………(ghi theo địa chỉ nơi ở hiện tại) …..…………….…….……………
…………………………………………………………………………………………………….
Tôi làm đơn tố cáo này đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:
Anh: …(điền tên của người có hành vi lừa đảo):…………………………………………..
Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….
Ngày cấp:………………………………………Nơi cấp: ………………………….…………
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………….………
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………
Vì anh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là…………….
Sự việc cụ thể như sau:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kết luận
Từ những sự việc trên, có thể khẳng định anh… đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.
Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh…….đã chiếm đoạt số tiền là ………… triệu đồng của tôi.
Tôi cho rằng hành vi của anh ………………. có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bộ luật hình sự năm 2015: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:…”
Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn tố cáo anh ………………….. Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:
– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh… về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
– Buộc anh…………………..phải trả lại tiền cho tôi.
Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.
Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)
XEM THÊM: Bộ luật dân sự 2015 cập nhật, bổ sung điều khoản mới nhất

Mẫu đơn tố cáo hành vi tham nhũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………… ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO
(Về hành vi tham nhũng của …………………..)
Kính gửi: CÔNG AN QUẬN……………………………….……
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN……………………………….……
Họ và tên tôi: ……………………………….…… Sinh ngày:……………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………………
Ngày cấp: …./…../20……. Nơi cấp: Công an tỉnh………….
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………….
Tôi làm đơn tố cáo này và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:
Anh: …………………………………………………Sinh ngày:……………………..
Chứng minh nhân dân số: ………………………….
Ngày cấp:………………………………………Nơi cấp: …………………………….
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………
Kết luận
Vì anh ……………….. đã có tham nhũng, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là ………… Sự việc cụ thể như sau:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Từ những sự việc trên, có thể khẳng định …………………..…….. đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.
Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh ………………. đã chiếm đoạt …………….triệu đồng của tôi.
Tôi cho rằng hành vi của anh ………………. có dấu hiệu phạm tội “tham nhũng tài sản” – quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, người nào có “Lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm tham ô, tham nhũng tài sản của công dân thì phạm tội này.
Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn tố cáo này ………………….. Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:
– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh ……………….. về hành vi tham ô, tham nhũng tài sản.
– Buộc anh ………………….. phải trả lại tiền cho tôi.
Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.
Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn tố cáo nặc danh (ẩn danh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …… tháng….năm ……

ĐƠN TỐ CÁO
Kính gửi: ……………………………
Họ và tên: (Không điền thông tin người gửi hoặc ghi chữ nặc danh/ẩn danh)
Mã số hồ sơ…………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………..
Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:…………………
Nay tôi đề nghị:
……………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan những nội dung trong đơn tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

Đơn tố cáo hay dùng

Mẫu đơn tố cáo hành vi đánh người, cố ý gây thương tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày …. tháng ….năm 20….

ĐƠN TỐ CÁO
(Về hành vi đánh người gây thương tích của………………………………)
Kính gửi: – CÔNG AN HUYỆN……………–……………………
Họ và tên tôi: ……………………Giới tính: ………… Quốc tịch:………..
Sinh ngày:……………………
Thẻ Căn cước công dân số:………………………. Cấp ngày:……………………
Cấp bởi: Cục trưởng, cục Cảnh sát ĐKQL – cư trú và DLQG về Dân cư
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………
Tôi làm đơn tố cáo này và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của ông …. địa chỉ:…….. (tôi có gửi kèm theo đơn này hình ảnh, tin nhắn và file ghi âm, giấy vay tiền của ông … cụ thể vụ việc như sau:
…………………………………………………………………………………………
Kết luận
Từ những gì đã xảy ra, ông…. đã có hành vi đánh người và cố ý gây thương tích cho tôi với mức thương tổn là….. Tôi yêu cầu ông……………..phải có sự đền bù thỏa đáng theo quy định của bộ luật Hình sự.
Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.
Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết.
Xin chân thành cảm ơn!

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

Tóm lại vấn đề

Trên đây là những thông tin đã được tổng hợp từ những trường hợp khác nhau để đưa ra những lưu ý để bạn có thể viết mẫu đơn tố cáo, trình báo công an đúng quy đinh. Chắc hẳn bạn có được những thông tin cần thiết để tự mình viết đơn tố cáo, khiếu nại rồi đấy.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here