Cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự mới nhất

0
1962
Cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự

Cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. Hôm nay, JES sẽ chia sẻ đến bạn đọc về cách tính này. Tham gia nghĩa vụ quân sự là một trong các trách nhiệm của công dân. Công dân trong độ tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được gọi nhập ngũ, nhưng không phải ai cũng biết cách tính tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân từ đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ và độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Được quy định tại Điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định, tạm hoãn gọi nhập ngũ với các công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, cũng như đang được đào tạo trình độ cao đẳng và đại học hệ chính quy trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
Theo đó, công dân từ đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ và độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
Công dân được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự là khi đến hết 27 tuổi.
Như vậy, hiện nay độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự là từ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.
Tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự

Cách tính tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự

Căn cứ vào các quy định nêu trên, cần chú ý 3 mốc thời gian quan trọng: đủ 18 tuổi, hết 25 tuổi và hết 27 tuồi.
Theo đó, cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự được thể hiện như sau: giả sử gọi thời gian sinh của công dân nam là dd/mm/yyy và thời gian công dân này đủ 18 tuổi là dd/mm/yyyy + 18 và hết 25 tuổi là hết ngày dd/mm/yyyy + 26 (đủ 26 tuổi); hết 27 tuổi là hết ngày dd/mm/yyyy + 28 (là đủ 28 tuổi)
Tham khảo ví dụ sau để hiểu về cách tính tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự của công dân:
Công dân nam sinh ngày 19/6/2000, thời điểm công dân này đủ 18 tuổi được xác định vào ngày 19/6/2018. Do vậy, từ ngày 19/6/2018, công dân này bắt đầu bước vào độ tuổi được gọi nhập ngũ.
Đến hết ngày 18/6/2026, công dân này mới hết độ tuổi gọi nhập ngũ (đối với trường hợp hết vào năm 25 tuổi).
Với trường hợp được đào tạo trình độ cao đẳng và đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự là đến khi hết 27 tuổi tức là đến hết ngày 19/6/2028, công dân này sẽ hết tuổi gọi nhập ngũ.
XEM THÊM: Luật nghĩa vụ quân sự 2020 – Cập nhật thông tin mới nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Với những chia sẻ đơn giản và dễ hiễu về cách tính tuổi nghĩa vụ quân sự mới nhất, mà chúng tôi cập nhật ở trên. Bạn đọc sẽ trang bị được cho mình những thông tin hữu ích liên quan đến độ tuổi thực hiện quân sự.

5/5 - (100 bình chọn)