Cách tính lương hưu – Hướng dẫn tính theo quy định mới

0
1222
Cách tính lương hưu

Bạn đang tìm hiểu về cách tính lương hưu. Khoản lương hưu là mức tiền được thêm vào trong những năm làm việc của nhân viên. Từ đó các khoản thanh toán sẽ được rút ra để hỗ trợ cho người nghỉ hưu dưới hình thức thanh toán định kỳ. Vậy cách tính lương hưu mới nhất được quy định như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Cách tính lương lưu theo quy định mới nhất

Cách tính hưu hàng tháng theo Luật BHXH mới nhất năm 2016 được hướng dẫn theo quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Lương hưu hàng tháng

=

Tỷ lệ hưởng (tối đa 75%)

x

Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Tỷ lệ hưởng lương hưu

  • Về hưu trước ngày 01/01/2018

Đối với Nữ:
Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 15 năm) x 3%
Với với nam:
Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 15 năm) x 2%

  • Về hưu từ ngày 01/01/2018

Đối với Nữ:
Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 15 năm) x 2%
Đối với nam:
+ Về hưu từ ngày 01/01/2018: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 16 năm) x 2%.
+ Về hưu từ ngày 1/1/2019: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 17 năm) x 2%.
+ Về hưu từ 1/1/2020: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 18 năm) x 2%.
+ Về hưu từ 1/1/2021: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 19 năm) x 2%.
+ Về hưu từ 1/1/2022: tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia BHXH – 20 năm) x 2%.
Lưu ý: Tỷ lệ lương hưu không vượt quá 75%

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

  • Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương được Nhà nước quy định:

Mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của T năm cuối trước khi nghỉ việc / (Tx12 tháng)

Thời gian bắt đầu tham gia BHXHSố năm cuối để tính bình quân tiền lương đóng BHXH (T)
Trước ngày 1/1/19955 năm
Từ 1/1/1995 đến 31/12/20006 năm
Từ 1/1/2001 đến 31/12/20068 năm
Từ 1/1/2007 đến 31/12/201510 năm
Từ 1/1/2016 đến 31/12/201915 năm
Từ 1/1/2020 đến 31/12/202420 năm
Từ 1/1/2025Toàn bộ thời gian đóng BHXH
  • Đối với người lao động thuộc nhóm đối tượng thực hiện theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Thì cách tính mức bình quân tiền lưu trong cách tính lương hưu như sau:

Cách tính lương hưu mới nhất

  • Đối với người lao động vừa có thời gian tham gia đóng BHXH theo tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Cách tính lương hưu mới nhất
XEM THÊM: Điều kiện, thủ tục nghỉ hưu trước tuổi

Tóm lại vấn đề “Cách tính lương hưu”

Với cách tính lương hưu mới nhất mà chúng tôi cập nhật ở trên. Hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu hơn về cách tính đối với nam và đối với nữ. Từ đó, xác định được chính xác mức lương hưu mà mình được hưởng.

5/5 - (100 bình chọn)