Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

0
1445
Bảo hiểm thất nghiệp

Bạn đang tìm hiểu về cách tính bảo hiểm thất nghiệp. Vì khi bạn nghỉ việc hay buộc phải thôi việc theo yêu cầu của công ty. Bạn cần phải làm các thủ tục đúng quy định để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo duy định. Vậy cách tính bảo hiểm thất nghiệp như nào cho đúng? Cùng JES tham khảo bài viết sau.

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nghỉ việc

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Căn cứ theo Điều 50, cách tính bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động  được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng như sau:
Mức hưởng hàng tháng bình quân = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60% mức lương
Tuy nhiên, việc hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động nhận tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng đã thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 (năm) lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương. Do những người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng làm việc.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời điểm người lao động được hưởng BHTN sẽ được tính kể  từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 của Điều 46 của Luật này.
Người lao động được hưởng BHTN kể từ ngày 16 sau khi nộp hồ sơ thất nghiệp.

Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Về thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được tính theo số tháng mà người lao động đóng BHTN. Tức là những người lao động đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì sẽ được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm đúng 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Cách tính bảo hiểm thất nghiệp

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo Điều 49, trong Mục 3 của Luật Việc Làm, người lao động sẽ được nhận Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nếu đáp ứng các điều kiện sau:
1. Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc các hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

  • Người lao động đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc trái pháp luật.
  • Được hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đã trải qua quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đó. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này. Theo đó, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo đúng luật từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian dưới 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định mới nhất tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này.
KẾT LUẬN: Với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên, sẽ giúp cho bạn đọc hiểu được cách tính bảo hiểm thất nghiệp. Cũng như là thời gian và thời điểm nhận được bảo hiểm thất nghiệp.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here