Home Học tiếng Anh Cách nhận biết từ loại N, V, Adj, Adv trong câu tiếng anh

Cách nhận biết từ loại N, V, Adj, Adv trong câu tiếng anh

Cách nhận biết từ loại N, V, Adj, Adv trong câu tiếng anh

Việc biết cách phân biệt được từ loại trong tiếng Anh sẽ giúp bạn học tiếng Anh và làm bài tập hiệu quả hơn. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tổng hợp nên các cách nhận biết n v adj adv trong câu tiếng Anh đơn giản và hiệu quả dưới đây. Việc nắm vững những kiến thức căn bản chính là tiền đề giúp bạn có thể học anh ngữ hiệu quả. Cùng mình tìm hiểu ngay nhé để không bỏ lỡ phần ngữ pháp quan trọng này.

1. Danh từ (nouns)

Danh từ (Noun) là từ loại để chỉ một người, một sự việc, một vật, một tình trạng hay một cảm xúc. Danh từ thường đứng sau:

1.1 Đứng đầu câu, làm chủ ngữ của câu và sau trạng ngữ chỉ thời gian

VD:

 • Physical is the subject I like best.
 • Yesterday An went home at midnight.

1.2 Sau tính từ, sở hữu cách

VD:

 • He is a good teacher. (good : tính từ)
 • Her father works in school.

1.3 Làm tân ngữ đứng sau động từ

VD:

 • We like English.
 • We are proggramers.

1.4 Sau “enough”

VD: She didn’t have enough money to buy that TV.

1.5 Sau mạo từ

Những mạo từ thường gặp: a, an, the hoặc this, that, these, those, every, each, both, no, any, some, few, a few, little, a little,…..
VD: This film is an interesting film.

1.6 Sau giới từ: in, on, of, bottom, with, under, about, at……

VD: Hoang is good at Math.

1.7 Nhận biết bằng hậu tố danh từ

Danh từ thường sẽ kết thúc bằng các hậu tố sau: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant,-ship, -ism, -ity, -ness, -ing, -age….
VD: distribution,construction, development, doctor , actor, accountant, teaching, studying, teenage, relationship, shoolarship, socialism, ability,equality , kindness , safety, happiness, importance………..

2. Tính từ (adjectives)

Tính từ (adjective, viết tắt là adj) đóng vai trò bổ trợ cho danh từ hoặc đại từ. Tính từ giúp miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ đó đại diện. Tính từ thường đứng sau:

2.1 Đứng trước danh từ: Adj + N

VD: My Tam is a famous singer. (trước danh từ singer)

2.2 Sau những động từ liên kết

Các động từ liên kết thường gặp: tobe/feel/look/keep/get/seem/appear + Adj
Ex:

 • She is beautiful
 • Ngan seems tired now.

2.3 Sau “ too”

VD: This coffee is too hot for her to drink

2.4 Trước “enough”: (adj + enough)

VD: This coffee is hot enough for me to drink.

2.5 Trong cấu trúc so…that: (so + adj + that)

VD: The weather was so bad that I decided to stay at home

2.6 Dùng trong câu so sánh

VD:

 • Fish is more expensive than meat.
 • Ngân is the most intelligent pupil in my class.

2.7 Trong câu cảm thán

Cấu trúc: How +adj + S + V/ What + (a/an) + adj + N
VD: What a beautiful day!

2.8 Nhận biết bằng hậu tố tính từ

Tính từ thường được kết thúc bằng các hậu tố sau: –ish, -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ing, -y, -like, -ic, -ed,
Ex: selfish, foolish, helpful, useful, express, homeless, friendly, national, acceptable, impossible, active, famous, dangerous, rainy, sandy, childlike, scientific, specific, interested, excited, interesting, exciting

Nhận biết từ loại trong tiếng Anh

3. Trạng từ (Adverbs)

Trạng từ là từ loại được dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. Tùy trường hợp câu nói mà người ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu.

3.1 Trước động từ thường

Đặc biệt là sau  các trạng từ chỉ tàn suất: usually, often, always, seldom,reraly….
VD: I often get up at 7 A.m .

3.2 Ở giữa trợ động từ và động từ thường

VD: I have just met her.

3.3 Sau động từ tobe

VD: She is very beautiful.

3.4 Sau “too”: (too + adv)

VD: Lan speaks too quickly.

3.5 Trước “enough”

Cấu trúc: động từ thường + adv + enough
VD: Lan speaks slowly enough for us to understand.

3.6 Cấu trúc so….that:

Cấu trúc: so + adv + that
VD: Jack drove so fast that no one could caught him up.

3.7 Đứng cuối câu

VD: The teacher told me to speak in slowly.

3.8 Trạng từ đứng một mình ở đầu câu, hoặc giữa câu được ngăn cách bằng dấu “,” với các thành phần khác

VD: Last week, I came back my home country

3.9 Nhận biết bằng hậu tố trạng từ

Trạng từ thường được thành lập từ  cách thêm đuôi “ly” vào tính từ
VD: carefully, badly, beautifully, usefully,….
Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt không theo quy luật đó: good/ well, ill/ ill, fast/ fast.

XEM THÊM: Chi tiết về trạng từ trong tiếng Anh – Bài tập áp dụng

4. Động từ (verbs)

Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đặt sau chủ ngữ: S + V + O
VD:

 • My family has six people.
 • She is a doctor

XEM THÊM: Tân ngữ trong tiếng Anh và cách áp dụng 

Trên đây là những cách nhận biết loại từ n v adj adv trong tiếng Anh thông dụng nhất đã được nhiều người áp dụng thành công. Hi vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin cần thiết mà bạn đang tìm kiếm. Đừng quên trau dồi thêm nhiều kiến thức ngữ pháp khác để học tiếng anh hiệu quả hơn bạn nhé.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM