Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý đúng quy định

0
2402
Kê khai thuế TNCN

Bạn đang tìm hiểu về cách kê khai thuế TNCN theo quý đúng với quy định. Bài viết dưới đây sẽ giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung này. Đây là một trong các vấn đề mà bạn nên quan tâm khi thực hiện kê khai thuế TNCN.

Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý
Trước tiên, để có thể hạn chế những lỗi khi nộp tờ khai qua mạng, và những bạn cần cài đặt phần mềm hệ thống kê khai mới nhất ( hiện tại là HTKK 3.8.5).
Tiếp theo, bạn cần phải xác định được Doanh nghiệp bạn thực hiện kê khai thuế TNCN theo quý hay theo tháng
Khi cài đặt xong phần mềm HTKK và xác định được kỳ kê khai, chúng ta cùng bắt tay vào lập tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 05/KK-TNCN theo các bước sau:

Bước 1:  Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Chọn “Thuế Thu nhập cá nhân” -> chọn “05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)”
Khai thuế TNCN
Tiếp theo, bạn lựa chọn các thông số của tờ khai:

 • Tờ khai tháng hay quý
 • Tháng hoặc quý kê khai
 • Tờ khai lần đầu hay bổ sung

Chọn “Đồng ý
Cách kê khai thuế TNCN

Bước 2: Nhập số liệu vào Tờ khai thuế TNCN 05/KK-TNCN

Chú ý: Ta chỉ cần nhập vào các chỉ tiêu trong ô màu trắng, còn ô màu xanh phần mềm sẽ tự động tính dựa trên số liệu mà ta nhập vào ô màu trắng để thực hiện kê khai thuế TNCN.

Cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý mẫu 05/KK-TNCN

 • Chỉ tiêu [21] Tổng số người lao động: Chỉ tiêu này được ghi tổng số người lao động doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công trong kỳ gồm có cả những người có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động, cá nhân cư trú hoặc là không cư trú. Nếu doanh nghiệp có biến động về số lao động thì doanh nghiệp cần ghi tổng số lao động đã nghỉ và đang làm việc.
 • Chỉ tiêu [22] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: Chỉ tiêu này có ghi tổng số người lao động là cá nhân cư trú, có hợp đồng lao động 3 tháng trở lên.
  Nếu doanh nghiệp có biến động về số lao động thì doanh nghiệp sẽ ghi tổng số lao động đã nghỉ và đang làm việc.
 • Chỉ tiêu [23] Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế: Chỉ tiêu này được tính theo chỉ tiêu [24] + Chỉ tiêu [25].
 • Chỉ tiêu [24] Cá nhân cư trú: Chỉ tiêu này được ghi tổng số người là cá nhân cư trú mà công ty đã khấu trừ đi thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp cần xác định người lao động của doanh nghiệp cần phải là cá nhân cư trú hay không?
 • Chỉ tiêu [25] Cá nhân không cư trú: Chỉ tiêu này được phản ánh tổng số người là cá nhân không cư trú mà không ty đã khấu trừ thuế.
 • Chỉ tiêu [26] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân: Chỉ tiêu này được tính theo chỉ tiêu [27] + Chỉ tiêu [28].
 • Chỉ tiêu [27] Cá nhân cư trú: Chỉ tiêu này phản ánh tổng số thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp đã trả cho cá nhân cư trú gồm có cả cá nhân có hợp đồng lao động và cá nhân không có hợp đồng lao động.
 • Chỉ tiêu [28] Cá nhân không cư trú: Chỉ tiêu này phản ánh tổng số thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp trả cho cá nhân không cư trú, thường cá nhân không cư trú là những cá nhân là người nước ngoài, không thỏa mãn điều kiện là cá nhân cư trú.
 • Chỉ tiêu [29] Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế: Chỉ tiêu này được tính bằng chỉ tiêu [30] + Chỉ tiêu [31].
 • Chỉ tiêu [30] Cá nhân cư trú: Chỉ tiêu này nhằm phản ánh tổng thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú gồm có cả cá nhân có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động thuộc diện cần phải khấu trừ thuế TNCN.
 • Chỉ tiêu [31] Cá nhân không cư trú: Chỉ tiêu này để phản ánh tổng thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện cần phải khấu trừ thuế TNCN.
 • Chỉ tiêu [32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Chỉ tiêu này được tính theo chỉ tiêu [33] + Chỉ tiêu [34].
 • Chỉ tiêu [33] Cá nhân cư trú: Chỉ tiêu này nhằm phản ánh số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của cá nhân cư trú gồm có cả cá nhân có hợp đồng lao động và không hợp đồng lao động.
 • Chỉ tiêu [34] Cá nhân không cư trú: Chỉ tiêu này được phản ánh số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với cá nhân không cư trú.
 • Chỉ tiêu [35] Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không có thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Phản ánh số tiền phí mua bảo hiểm không bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ cho tất cả người lao động trong công ty và mua của doanh nghiệp bảo hiểm không được thành lập tại Việt Nam.
  Nếu doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không phải bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm cho người lao động của doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam thì không cần ghi vào chỉ tiêu này.
 • Chỉ tiêu [36] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không buộc phải khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Phản ánh về số thuế TNCN phải khấu trừ của người lao động đối với các khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam.
  Số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp cần phải khấu trừ = 10% x Tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp.

Ví dụ về cách lập tờ khai thuế TNCN theo quý

Công ty A kê khai thuế TNCN theo quý, trong quý 2/2019 công ty có phát sinh như sau:
Tháng 4/2019 Tổng số nhân viên là: 10 người
Tháng 5/2019 có 1 người nghỉ, tuyển thêm 1 nhân viên (hợp đồng>3 tháng), 1 nhân viên thời vụ (< 3 tháng) -> Tổng 11 người
Tháng 6/2019 có tuyển thêm 3 nhân viên (hợp đồng > 3 tháng) -> Tổng 14 người (Tất cả các nhân viên đều cá nhân cư trú).
Trong đó: Tổng cộng cả quý có 5 nhân viên đều thuộc diện phải khấu trừ kê khai thuế TNCN
Tổng thu nhập chịu thuế đã trả cho toàn bộ trong quý 3 sẽ là: 300.000.000
Trong đó: Tổng thu nhập chịu thuế của các nhân viên thuộc diện phải khấu trừ thuế TNCN là: 200.000.000
Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế
Tổng số thuế TNCN đã được khấu trừ của 5 nhân viên là: 6.250.000
Cách kê khai thuế TNCN trên Tờ khai 05/KK-TNCN tiến hành như sau:
Lập tờ khai thuế TNCN
Chú ý:
Chỉ tiêu 21: Trong quý công ty phát sinh trả lương cho ai thì đều kê khai vào đây (dù là cá nhân thời vụ, nhân viên đã nghỉ trong quý, hợp đồng dài hạn)
Theo như số liệu bên trên thì cần phải kê khai vào đây: (10+2+3) = 15 (Mặc dù trong tháng 5 có 1 nhân viên nghỉ, nhưng tháng 4 và tháng 5, thì Công ty vẫn trả lương cho nhân viên đó, nên nhân đó cần phải được tổng hợp vào đây).
XEM THÊM: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN online mới nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Với những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đọc sẽ hiểu hơn về cách kê khai thuế TNCN theo đúng quy định hiện hành. Việc kê khai sẽ trở nên đơn giản và dễ thực hiện hơn khi bạn đọc đã tham khảo qua bài viết này.

5/5 - (100 bình chọn)