Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu theo quy định

0
964
Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Bạn đang tìm hiểu về cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu theo quy định hiện hành. Thuế GTGT hàng nhập khẩu được hiểu đơn giản là số thuế doanh nghiệp nhập khẩu cần phải thanh toán tính trên giá trị hàng hóa nhập khẩu. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hơn về cách kê khai này.

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT vào hàng nhập khẩu

Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT vào hàng nhập khẩu khi thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Có hóa đơn GTGT hợp pháp của dịch vụ và hàng hóa mua vào hoặc chứng từ nộp chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài, thuế GTGT hàng nhập khẩu của Bộ Tài chính đã hướng dẫn;
  • Đối với hóa đơn mua dịch vụ và hàng hóa nhập khẩu hơn 20 triệu đồng: có chứng từ thanh toán mà không dùng đến tiền mặt.

Chú ý: chứng từ thanh toán qua ngân hàng có đề cập đến các chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản bên nhập khẩu sang một tài khoản bên xuất khẩu (đều là tài khoản đã đăng ký và đã thông báo với cơ quan thuế)

Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu

TH1: Nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ

  • Kế toán hạch toán: 

Nợ các TK 152, 153, 211, 611, 156,…
Có TK 333 –Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Có các TK 111, 112, 331,…

  • Phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp
  1. Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 –Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 –Thuế GTGT phải nộp (33312)
2. Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu cần nộp không được khấu trừ phải tính vào giá trị hàng hóa, TSCĐ nhập khẩuvật tư, ghi:
Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 611,…
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)
3. Khi thực nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu vào NSNN
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)
Có các TK 111, 112,…

TH2: Nhập khẩu ủy thác

  • Bên nhận ủy thác thông báo về nghĩa vụ thuế GTGT hàng nhập khẩu cần nộp, đồng thời bên giao ủy thác tiến hành ghi nhận và thực hiện như sau:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)

  • Khi nhận được chứng từ giấy nộp thuế vào NSNN của bên giao ủy thác, bên nhận ủy thác phản ánh về giảm số thuế GTGT khâu nhập khẩu cần nộp:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)
Nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác: Có các TK 112, 111
Nếu chưa thực hiện thanh toán tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu: Có TK 3388 – Phải trả khác
Nếu đã ứng trước một số thuế cho bên nhập khẩu: Có TK 138 – Phải thu khác
XEM THÊM: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo quý, theo tháng đúng quy định
Như vậy, việc thực hiện kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ được lập ra đơn giản hơn. Sau khi bạn đọc đã tham khảo qua bài viết trên đây.

5/5 - (100 bình chọn)