Các khoản thu nhập và phụ cấp không tính thuế TNCN

0
979
Khoản miễn thuế TNCN

Các khoản miễn thuế TNCN được pháp luật quy định như thế nào? Bởi vì, để tính được số thuế thu nhập cá nhân, đầu tiên bạn cần phải tính được thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, không phải tất cả các khoản thu nhập đều phải chịu thuế. Dưới đây là các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về nội dung này.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp

Theo quy định điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây không được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN:

 • Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng, kể cả trợ cấp một lần mà pháp luật quy định về ưu đãi người có công.
 • Trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bảo vệ tổ quốc, tham gia kháng chiến, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phụ cấp an ninh, quốc phòng; khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
 • Phụ cấp khu vực.
 • Trợ cấp đối với đối tượng được bảo trợ xã hội mà pháp luật quy định.
 • Phụ cấp phục vụ đối với các lãnh đạo cấp cao.
 • Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, trợ cấp một lần khi sinh con, mức hưởng dưỡng sức, mức hưởng chế độ thai sản, phục hồi sức khoẻ sau thai sản.
 • Trợ cấp do khả năng lao động suy giảm, trợ cấp tiền tuất hàng tháng, hưu trí một lần, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác.

Chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục

Theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, mức khoán chi các khoản miễn thuế TNCN đối với các trường hợp sau:

 • Đối với công chức, cán bộ và người làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, Đảng, Hội, Hiệp hội.
 • Đối với người lao động làm việc trong các văn phòng đại diện, tổ chức kinh doanh.
 • Đối với người lao động làm việc trong văn phòng đại diện và tổ chức quốc tế của tổ chức nước ngoài.

Khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca

Theo quy định khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, không tính vào khoản thu nhập miễn thuế đối với khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn trưa,  ăn giữa ca cho người lao động dưới hình thức như: mua suất ăn, trực tiếp nấu ăn, cấp phiếu ăn.

Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ

Theo điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, phí hội viên và khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân như: vui chơi, thể thao, chăm sóc sức khoẻ, thẩm mỹ, giải trí cụ thể như sau:

 • Khoản phí hội viên (như thẻ hội viên sân quần vợt, sân gôn, thẻ sinh hoạt câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật,…) nếu thẻ có ghi đích danh nhóm cá nhân hoặc  cá nhân sử dụng.
 • Khoản chi dịch vụ khác cho cá nhân trong hoạt động vui chơi, chăm sóc sức khoẻ, giải trí thẩm mỹ… nếu nội dung chi trả ghi cụ thể tên cá nhân được hưởng.

Khoản thu nhập không tính thuế TNCN

Tiền xe đưa đón

Theo điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC đối với khoản chi về phương tiện đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc thì thuộc khoản thu nhập không tính thuế TNCN  mà quy chế của đơn vị có quy định.

Chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ

Theo điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với các khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao tay nghề,  trình độ cho người lao động phù hợp với nghiệp vụ, công việc chuyên môn của người lao động hoặc theo kế hoạch từ đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.

Các khoản thưởng

Theo điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thưởng sau đây sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân:

 • Tiền thưởng kèm theo danh hiệu được Nhà nước phong tặng, gồm cả tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được pháp luật quy định về thi đua, khen thưởng.
 • Tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua cấp Ngành, Bộ, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.
 • Tiền thưởng kèm theo hình thức khen thưởng.
 • Tiền thưởng kèm theo danh hiệu được Nhà nước phong tặng.
 • Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh.
 • Tiền thưởng kèm theo Huy hiệu, Kỷ niệm chương.
 • Tiền thưởng kèm theo Giấy khen, Bằng khen.
 • Các khoản thưởng khác

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đúng quy định
Trên đây, là những chia sẻ về các khoản miễn thuế TNCN mà JES muốn chia sẻ đến bạn đọc.

3/5 - (4 bình chọn)