Home Học tiếng Anh Từ điển Bọt mép tiếng anh là gì

Bọt mép tiếng anh là gì

“Bọt mép” trong y tế tiếng Anh được gọi là “frothy discharge”. Bọt mép trong ngữ cảnh y tế có thể ám chỉ một loại dịch âm đạo có tính chất bọt, thường đi kèm với mùi khác thường và có thể là một dấu hiệu của một số vấn đề y tế, như nhiễm trùng nấm hoặc nhiễm khuẩn âm đạo. Phiên âm của “frothy discharge” như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ: /ˈfroʊði ˈdɪsˌtʃɑːrdʒ/
 • Tiếng Anh Anh: /ˈfrɒði ˈdɪsˌtʃɑːdʒ/

Dưới đây là 10 từ vựng liên quan đến vấn đề y tế và “bọt mép” (frothy discharge) trong tiếng Anh:

 1. Vaginitis (Noun): Viêm âm đạo.
 2. Candidiasis (Noun): Nhiễm nấm, một loại nhiễm trùng nấm âm đạo.
 3. Trichomoniasis (Noun): Nhiễm trùng nấm, một bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng.
 4. Infection (Noun): Nhiễm trùng, sự xâm nhập của vi khuẩn, nấm, hoặc vi rút.
 5. Foamy (Adjective): Có bọt, nhiều bọt.
 6. Odor (Noun): Mùi, hương thơm hoặc mùi khó chịu.
 7. Abnormal (Adjective): Bất thường, không bình thường.
 8. Gynecological Examination (Noun): Kiểm tra phụ khoa, quá trình kiểm tra sức khỏe phụ nữ.
 9. Diagnostic (Adjective): Liên quan đến việc chẩn đoán, xác định vấn đề y tế.
 10. Treatment (Noun): Điều trị, quá trình chăm sóc y tế để khắc phục vấn đề.

Một số câu ví dụ sử dụng các từ vựng liên quan đến “bọt mép” và vấn đề y tế trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. The patient reported experiencing frothy discharge and an unusual odor, prompting the need for a gynecological examination.
  • Bệnh nhân báo cáo có triệu chứng bọt mép và mùi khác thường, làm nảy sinh nhu cầu kiểm tra phụ khoa.
 2. A frothy discharge may indicate an underlying infection, and diagnostic tests are necessary to identify the causative agent.
  • Dịch âm đạo có bọt mép có thể là dấu hiệu của một nhiễm trùng cơ bản, và các bài kiểm tra chẩn đoán là cần thiết để xác định tác nhân gây bệnh.
 3. Trichomoniasis is a sexually transmitted infection that can cause frothy discharge, itching, and discomfort.
  • Trichomoniasis là một bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục có thể gây ra dịch âm đạo có bọt mép, ngứa và không thoải mái.
 4. Abnormal frothy discharge accompanied by a persistent odor may be indicative of a more serious gynecological condition.
  • Dịch âm đạo có bọt mép bất thường kèm theo mùi khó chịu kéo dài có thể là dấu hiệu của một tình trạng phụ khoa nghiêm trọng hơn.
 5. Early detection and appropriate treatment are crucial when dealing with frothy discharge to prevent complications and ensure reproductive health.
  • Việc phát hiện sớm và điều trị phù hợp rất quan trọng khi xử lý vấn đề dịch âm đạo có bọt mép để ngăn chặn những biến chứng và đảm bảo sức khỏe sinh sản.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM