Home Định Nghĩa Bọ rùa tiếng anh là gì – 1 số ví dụ

Bọ rùa tiếng anh là gì – 1 số ví dụ

Bọ rùa tiếng anh là gì – 1 số ví dụ

Bọ rùa tiếng Anh là gì? Muốn biết loài côn trùng này tiếng Anh viết thế nào, phát âm và cách dùng ra sao,… thi theo dõi bài viết dưới đây của JES nhé!

Ý nghĩa Ví dụ
Ladybird bọ rùa Ladybirds do not have tails because they don’t have a backbone.

Có hai cách phát âm từ này theo từ điển Oxford: giọng Anh – Anh (BrE) và Anh – Mỹ (NAmE),  cụ thể như sau:

  • Giọng Anh – Anh (BrE): /ˈleɪdibɜːd/
  • Giọng Anh – Mỹ (NAmE): /ˈleɪdibɜːrd/

Dưới đây là một số ví dụ minh họa giúp các bạn hiểu rõ hơn cách dùng và vị trí của từ trong câu:

  1. Ladybirds are a type of insect – just like beetles, bees, and flies. (Bọ rùa là một loài côn trùng, giống như bọ cánh cứng, ong và ruồi)
  2. A ladybird’s body is divided into three sections: a head, a thorax, and an abdomen. (Cơ thể của bọ rùa được làm ba phần: đầu, ngực và bụng)
  3. Most ladybirds voraciously consume plant-eating insects, such as aphids, and in doing so they help to protect crops. (Hầu hết bọ rùa đều ăn côn trùng ăn thực vật, chẳng hạn như rệp, và như vậy chúng giúp con người bảo vệ mùa màng)

Mong rằng bài viết đã cung cấp đầy đủ thông tin để các bạn giải đáp được thắc mắc bọ rùa tiếng Anh là gì của mình.