Home Học Tiếng Trung Bổ ngữ số lượng trong tiếng Trung chi tiết và đầy đủ nhất

Bổ ngữ số lượng trong tiếng Trung chi tiết và đầy đủ nhất

Bổ ngữ số lượng trong tiếng Trung chi tiết và đầy đủ nhất

Bạn học tiếng Trung đã lâu nhưng khi hỏi đến bổ ngữ lại không thể trả lời một cách chính xác? Bạn muốn bắt đầu học tiếng Trung không biết cần phải chú tâm vào những chủ điểm ngữ pháp nào? Hãy tham khảo qua bài viết dưới đây để hiểu thêm bổ ngữ số lượng trong tiếng Trung cũng như các loại bổ ngữ khác.

1. Bổ ngữ số lượng là gì?

Bổ ngữ số lượng (数量补语) dùng để biểu thị một hành động, việc làm nào đó xảy ra bao nhiêu lần, hoặc nói rõ trạng thái của sự vật, hiện tượng nào đó kéo dài trong khoảng thời gian bao lâu.

Ngoài ra, bổ ngữ số lượng còn được dùng để nói về sự chênh lệch (về độ dài, độ tuổi, khoảng cách,…) giữa các sự vật, hiện tượng với nhau.

Bổ ngữ số lượng gồm có 3 loại:

 • Bổ ngữ số lượng trong câu so sánh (比较数量补语)
 • Bổ ngữ động lượng (动量补语)
 • Bổ ngữ thời lượng (时量补语).

2. Các loại bổ ngữ số lượng trong tiếng Trung

2.1 Bổ ngữ số lượng trong câu so sánh

Công thức: A 比 B + Tính từ + (了) + Bổ ngữ số lượng

Ví dụ: 罗兰比我跑得快五分钟。; 他比弟弟大两岁。; 他来得比我早十分钟。

Trong trường hợp không nắm rõ sự chênh lệch chính xác bao nhiêu, số lượng cụ thể như thế nào thì dùng 一些,一点儿

Công thức: A 比 B + Tính từ + (了) + 一些、一点儿

Ví dụ: 他比我高一些。, 这件衣服比那件贵了点儿。, 今天比昨天热一点儿。

Bổ ngữ số lượng trong câu so sánh
Bổ ngữ số lượng trong câu so sánh

2.2 Bổ ngữ động lượng

Khái niệm: Bổ ngữ động lượng được dùng để nói rõ một hành động nào đó xảy ra bao nhiêu lần. Để diễn đạt bổ ngữ động lượng thì dùng đến động lượng từ (Động lượng từ là các lượng từ dùng cho động tác, hành động).

Một số động lượng từ thường gặp:

 • 遍:nhấn mạnh quá trình của động tác từ lúc bắt đầu đến kết thúc.
 • 次:nhấn mạnh số lần động tác xảy ra.
 • 回:tương tự lượng từ 次, thường dùng trong khẩu ngữ.
 • 趟:chặng đường, chuyến đi.
 • 下:dùng cho những động từ diễn ra nhanh ở thời gian ngắn.

Cấu trúc: Động từ + (了 / 过) + Bổ ngữ động lượng

Ví dụ: 这本书我已经看过一遍了。, 你等一下,他会马上来。

Lưu ý:

 • Nếu tân ngữ là danh từ hoặc đại từ chỉ người, bổ ngữ động lượng đặt sau tân ngữ.

Động từ + (了 / 过) + tân ngữ + Bổ ngữ động lượng

Ví dụ: 我找过老师两次,他都不在。(不能说:* 我找过两次老师)

我看了他两遍,但是认不出来。(不能说:* 我看了两遍他)

 • Nếu tân ngữ là danh từ (chỉ vật), bổ ngữ động lượng sẽ đặt trước tân ngữ.

Động từ + (了 / 过) + Bổ ngữ động lượng + tân ngữ

Ví dụ: 同学们都读了两次课文。, 我复习了两遍今天的语法。

 • Nếu tân ngữ là danh từ để chỉ nơi chốn, tân ngữ có thể đặt trước hoặc đặt sau bổ ngữ động lượng.

Động từ + (了 / 过) + Bổ ngữ động lượng + tân ngữ

Động từ + (了 / 过) + tân ngữ + Bổ ngữ động lượng

Ví dụ: 我去了一趟医院。= 我去了医院一趟。; 她们都去过三回中国。= 他们都去过中国三回。

Bổ ngữ động lượng
Bổ ngữ động lượng

2.3 Bổ ngữ thời lượng

Khái niệm: Bổ ngữ thời lượng dùng để biểu thị một động tác, hành vi nào đó được diễn ra trong khoảng thời gian bao lâu. Bổ ngữ thời lượng thường được cụm số lượng từ biểu thị thời gian đảm nhận.

Các số lượng từ biểu thị thời gian: 一会儿、半天、整天、一天、一年、半年、一个月、一个星期、一个小时、……

Cấu trúc: Động từ + (了) + Bổ ngữ thời lượng

Ví dụ: 他在中国生活了两年。

Bổ ngữ thời lượng
Bổ ngữ thời lượng

Lưu ý:

 • Nếu tân ngữ là danh từ, đại từ chỉ người hoặc danh từ chỉ nơi chốn, bổ ngữ thời lượng sẽ đặt sau tân ngữ.

Động từ + (了) + tân ngữ + Bổ ngữ thời lượng

Ví dụ: 你再等我十分钟吧。

 • Nếu tân ngữ là danh từ chỉ sự vật thì sẽ lặp lại động từ, bổ ngữ thời lượng đặt phía sau động từ được lặp lại.

Động từ + Tân ngữ + Động từ + (了) + Bổ ngữ thời lượng

Ví dụ: 昨天晚上,我写作业写了两个小时。

Động từ + (了) + Bổ ngữ thời lượng + (的) + Danh từ chỉ sự vật

Ví dụ: 昨天晚上,我写作业写了两个小时。= 昨天晚上,我写了两个小时的作业。

 • Động từ trong bổ ngữ số lượng sẽ không thể trùng điệp

不能说:* 他听听一个小时的课文。

不能说:* 我想了想三天这个问题。

 • Trong câu có bổ ngữ động lượng, trợ từ động thái “了”, “过” sẽ đặt ngay sau động từ và trước bổ ngữ động lượng.

Ví dụ: 我复习了两遍今天的语法。

XEM THÊM: Tổng hợp từ vựng tiếng Trung giản thể đầy đủ nhất

Qua bài viết trên, với những kiến thức bổ ngữ số lượng đã chia sẻ tin chắc bạn đọc đã có cái nhìn chính xác và đầy đủ hơn. Chúc các bạn học tốt.

Với niềm đam mê viết lách Thu Nỡ mong muốn mang đến cho độc giả những thông tin hay và hữu ích về các sách luyện thi TOEIC, sách luyện thi IELTS, sách học tiếng Trung, tiếng Nhật...