Home Định Nghĩa Bọ cánh cam tiếng Anh là gì?

Bọ cánh cam tiếng Anh là gì?

Bọ cánh cam tiếng Anh là gì?

Bọ cánh cam tiếng Anh là Ladybug.
Bên dưới là những từ vựng liên quan đến từ bọ cánh cam Tiếng Anh có thể bạn quan tâm:

  • Bọ cánh cứng (tiếng Anh là Beetle)
  • Bọ rùa (tiếng Anh là ladybug)
  • Bọ chét (tiếng Anh là Flea)
  • Bọ hung Dor beetle (tiếng Anh là)
  • Ong bắp cày (tiếng Anh là Wasp)
  • Con nhện lớn (tiếng Anh là Tarantula)
  • Con dế (tiếng Anh là Cricket)
  • Con bọ ngựa (tiếng Anh là Mantis)
  • Con bọ cạp (tiếng Anh là Scorpion)

Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp câu hỏi bọ cánh cam tiếng Anh là gì ở đầu bài.