Home Học tiếng Anh Bình xịt côn trùng tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Bình xịt côn trùng tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Bình xịt côn trùng tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Bình xịt côn trùng tiếng Anh là gì? Muốn biết cách viết của từ này trong tiếng Anh thì đọc bài viết này ngay nhé!

Ý nghĩa Ví dụ
Bug spray/Mosquito spray bình xịt muỗi Mosquito sprays can help protect your
yard and your outdoor events from
invading mosquitoes.

Theo từ điển Oxford, có sự khác biệt khi phát âm các từ trên giữa tiếng Anh – Anh (BrE) và Anh – Mỹ (NAmE), cụ thể như sau:

  • Bug: /bʌɡ/
  • Mosquito: /məˈskiːtəʊ/ (BrE) hay /məˈskiːtəʊ/ (NAmE)
  • Spray: /spreɪ/

Dưới đây là một số ví dụ giúp các bạn hiểu rõ hơn cách dùng và vị trí của từ trong câu:

  1. In fact, humans hate mosquitos so much that we spend billions of dollars worldwide to keep them away from us – from citronella candles to bug sprays to heavy-duty agricultural pesticides. (Trên thực tế, con người ghét muỗi đến nỗi mà chúng ta chi tiêu hàng tỷ đô la trên toàn thế giới để giữ cho chúng tránh xa mình – từ nến sả đến bình xịt muỗi đến thuốc trừ sâu nông nghiệp hạng nặng)
  2. Mosquito sprays for the yard are ideal prior to a backyard party. (Thuốc xịt muỗi ngoài sân là điều cần thiết tiên quyết cho một bữa tiệc ngoài trời)

Mong rằng bài viết đã giúp các bạn giải đáp câu hỏi bình xịt muỗi tiếng Anh là gì của mình.