Home Học tiếng Anh Biệt thự tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Biệt thự tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Biệt thự tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Với chủ đề nhà ở thì biệt thự trong tiếng Anh là một trong những từ vựng khá thông dụng trong nhiều cuộc trò chuyện. Hãy cùng JES tìm hiểu về từ này nhé.
Đầu tiên là định nghĩa cũng như cách phát âm của từ biệt thự tiếng anh:

Tiếng AnhPhát âm
Biệt thựVilla/ˈvɪl.ə/

Với từ này thì chỉ có một cách phát âm duy nhất và khá đơn giản.
Theo từ điển Cambridge định nghĩa từ Villa là: a house, usually in the countryside or near the sea, especially in southern Europe, and often one that people can rent for a holiday hoặc a large house, usually in a rural area or near the sea.
Theo tiếng Việt có nghĩa là: một ngôi nhà, thường là ở nông thôn hoặc gần biển, đặc biệt là ở Nam Âu, và thường là một ngôi nhà mà mọi người có thể thuê để đi nghỉ hoặc nhà lớn gần nông thôn hoặc gần biển.
Dưới đây là cách sử dụng của từ Villa như một danh từ.

  • They have a villa in Spain.

Nghĩa tiếng Việt: Họ có một biệt thự ở Tây Ban Nha.