Biên bản đối chiếu công nợ theo mẫu được sử dụng nhiều nhất

0
3008
Biên bản đối chiếu công nợ

Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những biên bản quan trọng để doanh nghiệp rà soát lại những khoản công nợ đã phát sinh. Vì liên quan đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp nên nội dung của văn bản này cần được soạn đúng với quy định pháp luật để tránh những phát sinh không cần thiết. Vậy hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết “Biên bản đối chiếu công nợ theo mẫu được sử dụng nhiều nhất” dưới đây.

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ cho doanh nghiệp

CÔNG TY ……………………

Số:………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

……….., ngày….. tháng……năm……

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
–  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
–  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày… tháng….năm …. tại ……………… , chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên mua): CÔNG TY ………………
Địa chỉ:…………………………………
Điện thoại:………………………………
Đại diện:…………………………………
Chức vụ: …………………………………
Bên B (Bên bán): CÔNG TY ……………….
Địa chỉ:…………………………………
Điện thoại:…………………………………
Đại diện:…………………………………
Chức vụ: …………………………………
Cùng nhau lập Biên bản đối chiếu công nợ từ ngày ………..đến ngày ………….. cụ thể như sau:
1. Đối chiếu công nợ

STT

Diễn giải

Số tiền

1

Số dư đầu kỳ

2

Số phát sinh tăng trong kỳ

3

Số phát sinh giảm trong kỳ

4

Số dư cuối kỳ

(Bằng chữ: ……………………..).
2. Công nợ chi tiết.

 • Hóa đơn GTGT số ………… ký ……. do Công ty………………. Xuất ngày……., Số tiền:…………… (Chưa thanh toán)
 • Hóa đơn GTGT số ………… ký ……. do Công ty………………. Xuất ngày……., Số tiền:…………….(Chưa thanh toán).

3. Kết luận: Tính đến hết ngày ………… Công ty………………. (bên A ) còn phải thanh toán cho Công ty …………………… (bên B) số tiền là:……………………….
(bằng chữ:………………………………..)
Biên bản đối chiếu công nợ này sẽ được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)

Biên bản xác nhận công nợ theo mẫu cập nhật mới

CÔNG TY…………….
Số: 01/20XX/XN-CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

……….., ngày…. tháng …. năm 20….

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ
– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;
– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;
Hôm nay, ngày … tháng … năm …tại trụ sở ……………, chúng tôi gồm có:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY ……………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….
MST: ………………………………………………………………………………………..
Đại diện: Ông ………………… Chức vụ:……………………………………………..
Điện thoại: ……………………. Fax: ……………………………………………….
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY ……………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………
MST: ……………………………………………………………………………………………
Đại diện: Bà …………………………………..Chức vụ:…………………………………..
Điện thoại: ………………………………….. Fax:…………………………………..
Cùng nhau xác nhận – đối chiếu công nợ tính từ ngày………….đến ngày…….., như sau:
I – Đối chiếu – Xác nhận công nợ:

STTDiễn giảiSố tiền
1Số dư đầu kỳ
2Số phát sinh tăng trong kỳ
3Số phát sinh giảm trong kỳ
4Số dư cuối kỳ

II – Giải trình chi tiết công nợ:

Hợp Đồng sốHóa đơn sốNgày hóa đơnCông nợ phát sinh tăngĐã thanh toánNgày thanh toánSố còn phải thanh toán

III. Kết luận: 
Tính đến ngày………… Công ty……………còn phải thanh toán cho bên Công ty…………….số tiền là:…………….(Bằng chữ:…………….).
Biên bản đối chiếu công nợ được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.
Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty………….không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN A
 

ĐẠI DIỆN BÊN B
 

XEM THÊM: Công văn đề nghị thanh toán công nợ
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Lưu ý về nội dung khi soạn biên bản đối chiếu công nợ

Biên bản đối chiếu công nợ là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán. Biên bản này rất quan trọng khi quyết toán với cơ quan thuế, nhất là việc thanh toán những hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.
Nếu 02 bên đã thanh toán hết trị giá hợp đồng thì chỉ cần làm biên bản thanh lý hợp đồng ghi đầy đủ thời hạn, trị giá thanh toán và chấm dứt hợp đồng và không cần lập Biên bản đối chiếu công nợ.
Đồng thời, biên bản đối chiếu này sẽ giúp cho kế toán kiểm soát được tình hình thanh toán giữa mình với nhà cung cấp, giữa khách hàng với doanh nghiệp mình. Ngược lại, khi hết thời hạn quy định mà hai bên mà chưa thanh toán hết công nợ với nhau thì cần lập Biên bản đối chiếu công nợ.

Nội dung cần phải có trong biên bản đối chiếu công nợ

 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ, ngày tháng năm.
 • Số biên bản đối chiếu công nợ.
 • Căn cứ lập biên bản.
 • Thông tin đối chiếu công nợ.
 • Công nợ chi tiết.
 • Thông tin 02 bên.
 • Đại diện 02 bên ký tên và đóng dấu.
 • Kết luận.
 • Doanh nghiệp lập Biên bản đối chiếu công nợ cần trình bày đầy đủ và chính xác các thông tin.

Tóm lại vấn đề

Trên đây là hai biên bản đối chiếu công nợ được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất hiện nay. Nội dung của biên bản được biên soạn theo những quy định tại Bộ luật Doanh nghiệp mới nhất. Hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho quý đọc giả

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here