Biên bản bàn giao hồ sơ theo mẫu được nhiều công ty sử dụng

0
3459
Biên bản bàn giao hồ sơ

Biên bản bàn giao hồ sơ được sử dụng khá nhiều trong môi trường doanh nghiệp. Đặc biệt là tại những doanh nghiệp thường xuyên có các hoạt động trao đổi, mua bán liên quan đến hồ sơ, tài liệu. Hoặc mẫu biên bản này cũng được cá nhân dùng cho một số trường hợp cụ thể như: đi công tác, nghỉ việc,…. Chính vì sự quan trọng nhất định mà mẫu văn bản này cần có những nội dung phù hợp với những điều khoản cụ thể được quy định cụ thể. Mời quý đọc giả hãy cùng chúng tôi nghiên cứu rõ hơn trong bài viết “Biên bản bàn giao hồ sơ theo mẫu được nhiều công ty sử dụng” dưới đây.

Biên bản bàn giao hồ sơ

Biên bản bàn giao hồ sơ dùng chung cho nhiều trường hợp

CÔNG TY……….
Số: …/……..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————o0o———–

……, ngày …… tháng …… năm 20……

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ
Bên Giao:
Họ tên:…………………………………………………………………………………..
Chức vụ:…………………………………………………………………………………
Trụ sở:……………………………………………………………………………………
Bên Nhận:
Họ tên:………………………………………………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………………………………………………….
Công ty:………………………………………………………………………………………
Trụ sở:………………………………………………………………………………………..
Chi tiết hồ sơ bàn giao theo biên bản bàn giao hồ sơ

STT Nội dung Số lượng Ghi chú
1
2
3
4
5
6
Bên Giao Bên Nhận

 
XEM THÊM: Biên bản bàn giao công việc mới nhất

Biên bản bàn giao nhận hồ sơ, tài liệu theo mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ
Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty…………………..
Chúng tôi gồm có:
A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:
1. Ông/ Bà :.. Chức vụ:….Phòng: …
2. Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: …
3. Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …
4. Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …
B. NGƯỜI BÀN GIAO:
5. Ông/ Bà :… Chức vụ:… Phòng: …
Đã cùng tiến hành ban giao với nội dung như sau:
1. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1
2

2. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1
2

Biên bản bàn giao hồ sơ kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.
Biên bản được lập thành …. (………….) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Quản lý bộ phận
 

Người nhận bàn giao
 
Người bàn giao
 

 

Biên bản bàn giao hồ sơ hay dùng nhất

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tiếng anh

LOGO
TÊN CÔNG TY
Code:
Date of issue:

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU

MINUTES OF THE HANDOVER OF DOCUMENTS
Hôm nay, ngày…/…/20… tại……………………………………………………………………… chúng tôi gồm:
Today, date…/…/20…, at address………………………………………, we including:
……………….. Bộ phận:…………………………. MSNV:……………………………….
Hander:…………………. Position:…………………… Employee number:…………………….
Người nhận bàn giao:………………. Bộ phận:…………………………. MSNV:…………………………………..
Recipients delivered:……………….. Position:…………………………. Employee number:………………………
Lý do bàn giao làm biên bản bàn giao hồ sơ/ The Reason for handing over………………………………………………………………………..

STT/NO Mã hồ sơ, tài liệu/Code, Record, Documents Số lượng/Amount Tình trạng, vị trí/ State, location
01
02
03
04
05
06
Bên Giao/Hander
 
Bên Nhận/Recipients Dilivered
 

Tóm lại vấn đề

Trên đây là ba mẫu biên bản bàn giao hồ sơ được sử dụng nhiều nhất trong môi trường doanh nghiệp, cả ba mẫu đều được cập nhật nội dung mới theo mẫu do Sở Tư Pháp cung cấp. Hi vọng quý đọc giả đã tìm thấy những thông tin hữu ích trong bài viết của chúng tôi

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here