Home Định Nghĩa Bí mật kinh doanh tiếng Anh là gì?

Bí mật kinh doanh tiếng Anh là gì?

Bí mật kinh doanh tiếng Anh là gì?

Bí mật kinh doanh tiếng Anh là Business secret.
Bên dưới là những từ vựng liên quan đến từ Bí mật kinh doanh tiếng Anh có thể bạn quan tâm:

 • Hành vi hạn chế cạnh tranh (tiếng Anh là Practices in restraint of competition)
 • Hành vi cạnh tranh không lành mạnh (tiếng Anh là Unfair competitive practices)
 • Chỉ dẫn gây nhầm lẫn (tiếng Anh là Misleading instructions)
 • Xâm phạm bí mật kinh doanh (tiếng Anh là Infringement of business secrets)
 • Quyền cạnh tranh trong kinh doanh (tiếng Anh là Right to compete in business)
 • Ép buộc trong kinh doanh (tiếng Anh là Coercion in business)
 • Gièm pha doanh nghiệp khác (tiếng Anh là Defamation of another enterprise)
 • Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh (tiếng Anh là Promotion aimed at unfair competition)
 • Bán hàng đa cấp bất chính (tiếng Anh là illegal multi-level selling of goods)
 • Doanh nghiệp có vị trí độc quyền (tiếng Anh là Enterprises in monopoly position)
 • Cơ quan quản lý cạnh tranh (tiếng Anh là Administrative body for competition)

Hi vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp câu hỏi Bí mật kinh doanh tiếng Anh là gì ở đầu bài.