Home Chưa phân loại Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Trong Tiếng Anh, Bệnh viện Y học Cổ truyền được gọi là Traditional medicine hospital, có phiên âm cách đọc là /trəˈdɪʃ.ən.əl ˈmed.ɪ.sən ˈhɒs.pɪ.təl/ (UK); /trəˈdɪʃ.ən.əl ˈmed.ɪ.sən ˈhɑː.spɪ.t̬əl/ (US).

Bệnh viện Y học Cổ truyền “Traditional medicine hospital” là cơ sở y tế chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ y tế dựa trên các phương pháp và liệu pháp truyền thống của Y học cổ truyền. Các bệnh viện Y học Cổ truyền thường sử dụng các phương pháp như thảo dược, mát-xa, đông y và các phương tiện khác để chữa trị và duy trì sức khỏe.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bệnh viện Y học Cổ truyền” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Traditional Medicine Hospital: Bệnh viện Y học Cổ truyền
 2. Herbal Medicine: Y học thảo dược
 3. Acupuncture: Phương pháp châm cứu
 4. Holistic Healing: Chữa trị toàn diện
 5. Natural Remedies: Phương pháp chữa trị tự nhiên
 6. Alternative Therapies: Phương pháp điều trị thay thế
 7. Complementary Medicine: Y học bổ sung
 8. Traditional Healing Practices: Phương pháp chữa trị cổ truyền
 9. Cupping Therapy: Phương pháp điều trị bằng cốc hút
 10. Mind-Body Practices: Các phương pháp tâm thể

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Traditional medicine hospital” với nghĩa là “bệnh viện Y học Cổ truyền” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I am considering seeking treatment at the traditional medicine hospital for my chronic back pain.
  => Tôi đang xem xét việc điều trị tại bệnh viện Y học Cổ truyền cho cơn đau lưng mãn tính của mình.
 2. The traditional medicine hospital offers a range of holistic healing methods to promote overall well-being.
  => Bệnh viện Y học Cổ truyền cung cấp nhiều phương pháp chữa trị toàn diện để thúc đẩy sức khỏe tổng thể.
 3. Many people turn to the traditional medicine hospital for acupuncture sessions to alleviate various health issues.
  => Nhiều người tìm đến bệnh viện Y học Cổ truyền để tham gia các buổi châm cứu nhằm giảm nhẹ các vấn đề sức khỏe khác nhau.
 4. Traditional medicine hospitals often incorporate herbal remedies into their treatment plans.
  => Các bệnh viện Y học Cổ truyền thường kết hợp các phương pháp chữa trị thảo dược vào kế hoạch điều trị của họ.
 5. The traditional medicine hospital emphasizes the importance of natural remedies and lifestyle adjustments.
  => Bệnh viện Y học Cổ truyền nhấn mạnh sự quan trọng của phương pháp chữa trị tự nhiên và điều chỉnh lối sống.
 6. Patients appreciate the personalized care provided by the practitioners at the traditional medicine hospital.
  => Bệnh nhân đánh giá cao sự chăm sóc cá nhân được cung cấp bởi các chuyên gia tại bệnh viện Y học Cổ truyền.
 7. Cupping therapy is one of the traditional healing practices offered at the traditional medicine hospital.
  => Phương pháp điều trị bằng cốc hút là một trong những phương pháp chữa trị cổ truyền được cung cấp tại bệnh viện Y học Cổ truyền.
 8. The traditional medicine hospital integrates alternative therapies for a more comprehensive approach to health.
  => Bệnh viện Y học Cổ truyền tích hợp các phương pháp điều trị thay thế để tiếp cận sức khỏe một cách toàn diện hơn.
 9. Acupuncture is widely used at the traditional medicine hospital to address both physical and mental health concerns.
  => Châm cứu được sử dụng rộng rãi tại bệnh viện Y học Cổ truyền để giải quyết cả vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần.
 10. The traditional medicine hospital promotes a balanced approach to well-being through traditional healing methods.
  => Bệnh viện Y học Cổ truyền khuyến khích phương pháp chữa trị truyền thống để đạt được sự cân bằng trong sức khỏe và tinh thần.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM