Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh viện ung bướu tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Bệnh viện ung bướu tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “bệnh viên ung bướu” được định nghĩa là “Oncology hospital”.
Bệnh viện ung bướu là một bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên về việc chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến ung thư và bướu.
Phiên âm cách đọc: Oncology hospital.
Theo US: /ɑːnˈkɑː.lə.dʒi ˈhɑː.spɪ.t̬əl/
Theo UK: /ɒŋˈkɒl.ə.dʒi  ˈhɒs.pɪ.tl/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến bệnh viện ung bướu.

 • Oncology [ɑnˈkɑlədʒi]: Ung thư
 • Tumor [ˈtuːmər]: U
 • Chemotherapy [ˌkɛmoʊˈθɛrəpi]: Hóa trị
 • Radiation Therapy: Xạ trị
 • Metastasis [məˈtæstəsɪs]: Tái phát
 • Screening [ˈskriːnɪŋ]: Kiểm tra định kỳ
 • Remission [rɪˈmɪʃən]: Giảm bớt

5 Câu có chứa từ Oncology hospital trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. The oncology hospital is known for its expertise in cancer research and treatment.
  Bệnh viện ung bướu nổi tiếng với chuyên môn về nghiên cứu và điều trị ung thư.
 2. Patients often come to the oncology hospital for regular check-ups and screenings.
  →Bệnh nhân thường đến bệnh viện ung bướu để kiểm tra định kỳ và sàng lọc.
 3. She works as a nurse in the oncology department of the oncology hospital.
  →Cô ấy làm việc như một y tá tại khoa ung bướu của bệnh viện ung bướu.
 4. Families of cancer patients find support and guidance in the oncology hospital’s dedicated care programs.
  →Gia đình của bệnh nhân ung thư tìm thấy sự hỗ trợ và hướng dẫn trong các chương trình chăm sóc đặc biệt của bệnh viện ung bướu.
 5. The new oncology hospital is equipped with advanced technology for cancer treatment.
  Bệnh viện ung bướu mới được trang bị công nghệ tiên tiến để điều trị ung thư.

Trên đây là bài viết của mình về bệnh viện ung bướu (Oncology hospital) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ bệnh viện ung bướu trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM