Home Chưa phân loại Bệnh Viện Tâm Thần Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Bệnh Viện Tâm Thần Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Trong Tiếng Anh, Bệnh viện tâm thần được gọi là Mental hospital, có phiên âm cách đọc là /ˈmen.təl ˌhɒs.pɪ.təl/ (UK); /ˈmen.t̬əl ˌhɑː.spɪ.t̬əl/ (US).

Bệnh viện tâm thần “Mental hospital” là một cơ sở y tế chuyên trách cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị cho những người mắc các rối loạn tâm thần, tâm lý hoặc tâm thần phức tạp. Trong bệnh viện tâm thần, các chuyên gia như bác sĩ tâm lý, nhân viên y tế tâm thần, và các chuyên gia khác hợp tác để đưa ra kế hoạch điều trị phù hợp với từng bệnh nhân.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bệnh viện tâm thần” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Mental Hospital: Bệnh viện tâm thần
 2. Psychiatric Ward: Khoa tâm thần
 3. Psychiatric Care: Chăm sóc tâm thần
 4. Mental Health Facility: Cơ sở y tế tâm thần
 5. Inpatient Treatment: Điều trị nội trú
 6. Psychiatrist: Bác sĩ tâm thần
 7. Psychotherapy: Tâm lý trị liệu
 8. Crisis Intervention: Can thiệp khẩn cấp
 9. Behavioral Health Unit: Đơn vị sức khỏe hành vi
 10. Rehabilitation Services: Dịch vụ phục hồi

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Mental hospital” với nghĩa là “bệnh viện tâm thần” và dịch sang tiếng Việt:

 1. She was admitted to a mental hospital after experiencing a severe mental breakdown.
  => Cô ấy được nhập viện vào một bệnh viện tâm thần sau khi trải qua một cơn suy thoái tinh thần nặng nề.
 2. The mental hospital provides specialized care for individuals with various psychiatric disorders.
  => Bệnh viện tâm thần cung cấp chăm sóc chuyên sâu cho những người mắc các rối loạn tâm thần khác nhau.
 3. Patients in the mental hospital receive a combination of medication and therapy for their treatment.
  => Bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần được kết hợp giữa thuốc và liệu pháp để điều trị.
 4. The psychiatric ward of the mental hospital is equipped with facilities for both short-term and long-term stays.
  => Khoa tâm thần của bệnh viện tâm thần được trang bị các cơ sở vật chất cho cả việc lưu trú ngắn hạn và dài hạn.
 5. Staff members at the mental hospital undergo specialized training to deal with diverse mental health challenges.
  => Nhân viên tại bệnh viện tâm thần được đào tạo chuyên môn để giải quyết các thách thức đa dạng về sức khỏe tâm thần.
 6. In the mental hospital, a team of psychiatrists and psychologists collaborate to develop individualized treatment plans.
  => Trong bệnh viện tâm thần, một đội ngũ bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học hợp tác để phát triển kế hoạch điều trị cá nhân hóa.
 7. Patients are encouraged to actively participate in therapy sessions during their stay at the mental hospital.
  => Bệnh nhân được khuyến khích tham gia tích cực vào các buổi liệu pháp trong thời gian lưu trú tại bệnh viện tâm thần.
 8. The mental hospital focuses on creating a supportive and therapeutic environment for the well-being of its patients.
  => Bệnh viện tâm thần tập trung tạo ra một môi trường hỗ trợ và chữa trị cho sự phục hồi của bệnh nhân.
 9. Family members play an important role in the recovery process, and they are involved in the mental hospital’s support programs.
  => Các thành viên trong gia đình đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi và họ tham gia vào các chương trình hỗ trợ của bệnh viện tâm thần.
 10. After completing the inpatient program, individuals may continue outpatient care with the mental hospital’s follow-up services.
  => Sau khi hoàn thành chương trình nội trú, người ta có thể tiếp tục chăm sóc ngoại trú với các dịch vụ theo dõi của bệnh viện tâm thần.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM