Home Chưa phân loại Bệnh Viện Sản Nhi Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Đúng

Bệnh Viện Sản Nhi Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Đúng

Trong Tiếng Anh, Bệnh viện sản nhi được gọi là Obstetrics and Pediatrics hospital, có phiên âm cách đọc là /ɒbˈstet.rɪks ænd ˌpiː.diˈæt.rɪks ˈhɒs.pɪ.təl/ (UK); /ɑːbˈstet.rɪks ænd ˌpiː.diˈæt.rɪks ˈhɑː.spɪ.t̬əl/ (US).

Bệnh viện sản nhi “Obstetrics and Pediatrics hospital” là một loại bệnh viện kết hợp chuyên chăm sóc sức khỏe của phụ nữ mang thai và trẻ em. Bệnh viện sản nhi cung cấp một môi trường tích hợp để phục vụ cả gia đình từ khi phụ nữ mang thai cho đến khi trẻ em lớn lên.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bệnh viện sản nhi” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Obstetrics: Phụ sản.
 2. Pediatrics: Sản nhi.
 3. Maternity Ward: Khoa phụ sản.
 4. Delivery Room: Phòng sinh.
 5. NICU (Neonatal Intensive Care Unit): Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt cho Trẻ Sơ Sinh.
 6. Prenatal Care: Chăm sóc trước sinh.
 7. Postnatal Care: Chăm sóc sau sinh.
 8. Pediatric Ward: Khoa nhi.
 9. Maternal Health Services: Dịch vụ sức khỏe phụ nữ mang thai.
 10. Family-Centered Care: Chăm sóc tập trung vào gia đình.

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Obstetrics and Pediatrics hospital” với nghĩa là “bệnh viện sản nhi” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We visited the Obstetrics and Pediatrics hospital to learn more about maternal and child healthcare.
  => Chúng tôi thăm bệnh viện sản nhi để tìm hiểu thêm về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai và trẻ em.
 2. The Obstetrics and Pediatrics hospital offers comprehensive services for expectant mothers and children of all ages.
  => Bệnh viện sản nhi cung cấp dịch vụ toàn diện cho bà bầu và trẻ em ở mọi độ tuổi.
 3. She received excellent prenatal care at the Obstetrics and Pediatrics hospital during her pregnancy.
  => Cô ấy nhận được dịch vụ chăm sóc trước sinh xuất sắc tại bệnh viện sản nhi trong suốt thai kỳ.
 4. The Pediatric Ward at the Obstetrics and Pediatrics hospital is known for its child-friendly environment.
  => Khoa Nhi tại bệnh viện sản nhi nổi tiếng với môi trường thân thiện với trẻ em.
 5. Parents can attend childbirth education classes at the Obstetrics and Pediatrics hospital to prepare for the arrival of their baby.
  => Phụ huynh có thể tham gia các lớp giáo dục về sinh nở tại bệnh viện sản nhi để chuẩn bị cho sự xuất hiện của em bé.
 6. The Obstetricians and Pediatricians at the hospital work together to ensure the well-being of both mothers and children.
  => Bác sĩ bệnh viện sản nhi cùng hợp tác để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và trẻ.
 7. A Neonatal Intensive Care Unit (NICU) is available at the Obstetrics and Pediatrics hospital for premature or ill newborns.
  => Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt cho Trẻ Sơ Sinh (NICU) có sẵn tại bệnh viện sản nhi để chăm sóc cho trẻ sơ sinh non hoặc bệnh.
 8. The Maternity Ward in the Obstetrics and Pediatrics hospital provides a comfortable and supportive environment for mothers in labor.
  => Khoa Sản tại bệnh viện sản nhi mang lại môi trường thoải mái và hỗ trợ cho các bà mẹ chuyển dạ.
 9. Childhood vaccinations are administered at the Obstetrics and Pediatrics hospital as part of routine pediatric care.
  => Việc tiêm phòng cho trẻ em được thực hiện tại bệnh viện sản nhi như một phần của chăm sóc nhi khoa thông thường.
 10. The Obstetrics and Pediatrics hospital emphasizes family-centered care to involve parents in the healthcare journey of their children.
  => Bệnh viện sản nhi nhấn mạnh việc chăm sóc lấy gia đình làm trung tâm để thu hút sự tham gia của các bậc cha mẹ trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho con cái họ.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM